banner
Sinemada Mimarlık

Sinemada Mimarlık


100.00 TL


 YEM Yayın’ın “Mimarlık ve BeslenmeAlanları” dizisinin yeni kitabı Sinemada Mimarlık, mimarlığın sinema ile ilişkisiniirdelemek ve başta mimarlar olmak üzere tasarıma ilgi duyan tüm okuyucular içinyepyeni algı kapıları açmak hedefiyle yayımlandı.

 

SinemadaMimarlık, mimarlık ve tasarımınbeslenme kaynaklarında sanatsal ve kültürel ağırlığın artmasının toplumunestetik algılarının gelişmesinde büyük rol oynayacağına ve bu izlek üzerindengiden mimar, iç mimar, peyzaj mimarı, kentplancısı ve endüstri ürünleri tasarımcılarının hayal güçlerini çok daha çarpıcı şekilde kullanabileceğineolan inançla hazırlandı.

 

Kitapta Türk ve dünya sinemasındanseçilmiş, mimarlığa vurgu yapan 39 yapıt mimar, sanatçı, iletişimci, felsefecive akademisyenlerden oluşan 33 yetkin yazar tarafından irdelendi. Önemliyönetmenlerin bu filmleri, yarattıkları mimari evrenle birlikte incelenirkenmimarlığın hayal gücünü tetikleyen, insanı ütopik ya da distopik düşünceleresevk eden, estetik ve sanatsal beğeniyi yükselten, sosyolojik algılara,ekolojik sorunlara yaklaşımlar sunularak okuyucuların imge dünyasını varsıllaştırmakhedeflendi. Kitabın editörleri HikmetTemel Akarsu, Nevnihal Erdoğan ve Türkiz Özbursalı bu projeyi geliştirme veyayına hazırlama gerekçelerini şöyle özetliyorlar:

 

“...Bizler bu kitapları hazırlarken,mimarlık kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, mimarlık algı ve anlayışınıgeliştirmek; olabiliyorsa değiştirmek ve mimarlıkta yeni bir iklim yaratarakkentlerimizi ve yaşam alanlarımızı gitgide katlanılmaz hale getiren tekdüze‘mimari’ uygulamalardan kurtarmak ve yepyeni tasarımların kapılarını aralamakgibi kaygılar içinde olduk. Mimarların ve mimar adaylarının ruhsal, duygusal,kültürel dünyalarının varsıllaşmasını ve bunların yapıtlarına yansımasınıumduk...

...Mimarlık eğitimibilindiği üzere, uzun zamandan bu yana ‘stüdyo’ çevresinde örgütlenmişdisiplinler arası bir erginleşme sürecidir. Ana grup usta mimar çevresindehalkalanmış mimari stüdyo talebelerine matematik gibi, resim gibi, statik,fizik, çevre, sosyoloji, ergonomi, sanat tarihi gibi pek çok disiplindenaltyapısal katkı sağlanır. Büyük oranda teknik bilgi içeren bu disiplinlerbugün artık mimar yetiştirmekte yeterli olmamakta; başarılı ve özgün mimarlarınortaya çıkmasını sağlayamamaktadır. O yüzden; dünya kültüründen yoksun,birazcık tasarım bilen, ortalama altı mühendislerden başka bir şey değildirbugünkü mimarlık eğitiminden sonra ortaya çıkanlar. Biraz popüler toplumkültürü; birazcık da ‘snob’ modalardan sos üzerine ilave edildikten sonra buelemanların mimar diploması ile eserler kurgulaması için piyasaya adım atmasınakolaylıkla müsaade edilir böylece. Bu, hüzün vericidir!

Bizler,mimarlık stüdyosunun beslenme kaynaklarında sanatsal ağırlığın artmasınınöğrencilerin, mimarların ve toplumun diğer üyelerinin estetik algılarının vehayal güçlerinin gelişmesinde büyük rol oynayacağına ve bu izlek üzerindengiden erginleşmiş yaratıcıların hayal güçlerini çok daha çarpıcı bir şekildekullanacağına inanan mimarlarız. O nedenle stüdyolarımızda edebiyatı, sanatı,kültürü, görselliği ve hatta müziği ön plana alan eğitsel ekoller geliştirmekpeşindeyiz. Edebiyatta Mimarlık kitabımızın yarattığı yankılarhâlâ devam etmekteyken şimdi de ‘vizörümüze’(?) sinemayı koymaya ve mimarlıksanatına bileşke katkı sunan görkemli sinema yapıtlarını incelemeye ve bunlarımimarlık kamuoyunun dikkatine sunmaya çabaladık elinizdeki derlememizle. Amacımız kendi kişisel görüşlerimizden birbetik yapmak değil; hezaren bir kitapla bin bir bakış açısını bir arayagetirmek ve büyük tartışmaların, büyük algıların, büyük duyarlılıkların önünü,farklı dünyaların kapılarını açmaktı. Ayrıca bu seçkinin okumalarında mimarlık sanatınınuygulamalarını ya da tezahürünü doğrudan görmek isteyenler aradıklarınıbulamayacaklardır…”

 

 

YEM Yayın’ın “Mimarlık ve BeslenmeAlanları” dizisini oluşturan SinemadaMimarlık, EdebiyattaMimarlık, Çağdaş TürkEdebiyatında Mimarlık ve Çağdaş DünyaEdebiyatında Mimarlık kitaplarının birlikte okunması, hem tamamlayıcı olacağıhem de okuyucunun düşsel evrenini zenginleştireceği gerekçesiyle tavsiye edilir.

 

 

KİTAPTA İNCELENEN FİLMLER 

Mimarlığaİlham Veren Filmler

Büyük Budapeşte Oteli[Grand Budapest Hotel]; Oyun Zamanı [Playtime]; Amcam [Mon Oncle]; Mimar Babam:Bir Oğulun Yolculuğu [My Architect: A Son’s Journey]; Mimar [The Architect]; Ev Yaşamı [Koolhaas Houselife];Frank O. Gehry’nin Eskizleri [Sketches of Frank Gehry]; Mimarın Göbeği [The Belly of the Architect]; Roma Tatili [Roman Holiday]; Düşüş [The Fall]; Bir Konuşabilse [Lost in Translation]; Da Vinci Şifresi [The Da Vinci Code]

 

Çevreve Mekân Psikolojisi Bağlamındaki Filmler

Dogville; Barton Fink; Johnny Silahını Kaptı [Johnny Got His Gun]; Kış Uykusu; Cinnet [The Shining]; Kayıp Otoban [Lost Highway]; Kutsal Motorlar [Holy Motors];Panik Odası [Panic Room]; Arka Pencere [Rear Window];Dr. Caligari’nin Odası [The Cabinet of Dr. Caligari]; Cinayeti Gördüm [BlowUp]

 

MimarlıkSosyolojisine Dair Filmler

Gurbet Kuşları; Amerikan Güzeli [AmericanBeauty]; Modern Zamanlar [Modern Times]; Muhsin Bey; Tanrıkent [City of God]; Selam Bombay [Salaam Bombay]

 

Bilimkurguve Distopyalar

Bulut Atlası [CloudAtlas]; Bıçak Sırtı [Blade Runner]; 1984; Beşinci Element [The Fifth Element]; Gattaca; Metropolis; Otomatik Portakal [A Clockwork Orange]; Yaratık [Alien]; Matrix; Dünyaya Düşen Adam [The Man Who Fell to Earth]; Yaşıyorlar [They Live]; Brazil; Başlangıç [Inception]

 

KentKimliğine Dair Filmler

Manhattan; Roma [Fellini’s Roma]; Gün Doğmadan [Before Sunrise]; Sihirbaz [The Illusionist]

 

PolitikMimari Bağlamındaki Filmler

Speerund Er; Konformist [Il Conformista];Doktor Jivago [Doctor Zhivago]; 24 Kent [24 City]; Patron Çıldırdı [Merci Patron]

 

Zamanve Mekân Bağlamına Dair Filmler

Truman Show; Tarkovski Sineması; Göl Evi [The Lake House]; Ulis’in Bakışı [Ulysses’ Gaze]

 

Mimarive Tarih Bağlamında Filmler

Ben-Hur; Gülün Adı [The Name of theRose]; Truva [Troy]

 

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi