banner
Mimarlıkta Teknik Resim

Mimarlıkta Teknik Resim

 • Ürün Kodu: 9786058177703
 • Stok Durumu: Stokta var
 • Değerlendirme: 0 Yorum
 • Barkod 9786058177703
  Basım Tarihi Ekim 2020
  Boyut 22.0 x 30.0 cm
  Dil
  ISBN 9786058177703
  Kapak Karton Kapak
  Sayfa Sayısı 524
  Yayınevi YEM Yayın
  Yazar Fehmi Kızıl

180.00 TL


Türkiye'deki mimarlık eğitiminin temel kitaplarından olan Mimarlıkta Teknik Resim, geliştirilip zenginleştirilen içeriğiyle, sayfa sayısı yaklaşık yüzde 40 artarak tam 524 sayfa oldu… Mimar-öğretim üyeleri Orhan Şahinler ile Fehmi Kızıl'ın geniş bilgi, deneyim ve birikimlerine dayalı çalışmalarından yola çıkarak hazırladıkları, Türkiye'deki mimarlık eğitiminin temel kitaplarından olan Mimarlıkta Teknik Resim, mimarlık eğitiminin yanı sıra meslek etkinlikleri için de bir ders ve başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Yalnızca teknik resme ilişkin bilgileri doğrudan aktarmakla yetinmeyen kitap, teknik resmi mimarlığın proje düzenleme bilgileri, yapı bilgisi, detaylar, perspektif türleri, şantiye bilgileri, proje örnekleri, çizim örnekleri gibi alt dallarına ilişkin bilgilerle destekleyip somutlaştırarak öğretiyor. Yazarların üzerinde uzun süre çalışılarak hazırladıkları Mimarlıkta Teknik Resim'in güncellenmiş ve geliştirilmiş yeni baskısında, eşlenik dik izdüşüm, algılama, kavrama, bina kesiti ve mimari anlatım dili alanında yeni konular eklendi. Eklenen ve güncellenen konular perspektif anlatım ve açıklayıcı bilgi notları olan çizimlerle daha kolay kavranır hale getirildi, konulara ilişkin çizimlerden birçoğu eğitimde denenip görülen eksiklikleri giderilerek olgunlaştırıldı. Özel konumlu düzlemler, üç temel izdüşümünden objenin kavranması ve gerçek büyüklüğünün bulunması, grafik anlatım ve algılamadaki önemi, ölçekli çizim, 1/200 ölçekli yerleşme planı ve kesiti, 1/200 ve 1/100 ölçekli plan, kesit ve görünüşleriyle fikir ve kesin proje örnekleri, plankotede verilen kotlardan yararlanarak arazinin eşyükseklik çizgilerinin elde edilmesi, eğik düzlemli çatılarda çatı düzlemlerinin arakesitinin ve gerçek büyüklüğünün bulunması, makine teknik resimlerinde boyutlandırma konuları eklendi. Kitapta yer alan “teknik resim”in tanımı ve tarihi gelişimi, teknik resim çiziminde kullanılan gereçler, çizim hazırlıkları ve çizim, geometrik çizimler, resim yöntemleri, kesit türleri, boyutlandırma, merdiven plan ve kesiti, küpeşte görünüşünün çizimi, merdiven basamağı dengelenmesi, plandaki verilerden yararlanarak kesit çizmeden görünüş elde etmek, eşlenik dik izdüşümde gölge ve paralel izdüşümle (aksonometrik) perspektif konuları da zenginleştirildi. İÇİNDEKİLER Teknik Resim'in Tanımı ve Tarihi Gelişimi / 10 Teknik Resim ve Perspektif Çizimlerinde Kullanılan Gereçler / 20 Çizim Hazırlıkları ve Çizim / 28 Teknik Resim Paftası / 35 Yazı / 42 Geometrik Çizimler / 45 Düzgün Çokgenler / 50 Büyültme ve Küçültmeler / 54 Bağlama Eğrileri / 56 Spiraller / 59 Ovaller / 60 Elipsler / 64 Elips Problemlerinde Affinite / 66 Paraboller / 67 Hiperboller / 68 Helis Hareketleri ve Yüzeyleri / 70 Düzlemsel Hareket Yörüngeleri / 73 Yüzeyler / 75 Yüzeylerin Sınıflandırılması / 75 Doğrunun Hareketiyle Oluşan Yüzeyler / 75 Düzlem Yüzeyler / 75 Eğrilikli Yüzeyler / 78 Eğri Çizgilerin Hareketiyle Oluşan Yüzeyler / 90 Dönel Yüzeyler / 90 Objenin Dik İzdüşümü/ 91 Bir Objenin Üstten, Önden ve Soldan Görünüşü / 91 Objenin Düzlem Yüzeylerinin İzdüşümü / 92 Objenin Görünüşlerini Belirleme ve Epüre Yerleştirme / 93 Resim Yöntemi, Tanımlar ve Genel Kurallar / 94 Avrupa Resim Yöntemi / 94 Amerikan Resim Yöntemi / 95 Düşsel İzdüşüm Prizması / 96 Avrupa Resim Yönteminde Üç Temel İzdüşüm Düzlemindeki Görünüşlerin Birbiriyle İlişkisi / 104 Özel Konumlu Düzlemler / 109 Özel Konumlu Düzlemler ve Temel İzdüşüm Düzlemlerindeki İzleri / 109 Bir Objeyi Altyapı Elemanlarına Ayırarak Yüzeylerini Kavrama / 116 Üç Temel İzdüşümünden Objenin Yüzeyleri ve Köşe Noktalarının Kavranması / 117 İzdüşümüVerilen Bir Doğru Parçasının Gerçek Uzunluğunun Bulunması / 123 Objelerin Görünüşleri ve Açınımı / 127 Bir Küpün Yüzleri Yontularak Elde Edilmiş Objelerin Üç Temel İzdüşümü ve Perspektifi / 134 Objelerin Üç Temel İzdüşümü ve Perspektifi / 142 Grafik Anlatım ve Algılama / 145 Algılama / 146 Algılama Sürecini Etkileyen Dış Etkenler / 146 Algılama Sürecini Etkileyen İç Etkenler / 152 Çizgi Kalınlıkları, Türleri ve İfade Tekniği / 155 Çizgi Kalınlığının Algılamadaki Önemi / 155 Çizgi Kalınlıkları / 159 Çizgi Türleri / 160 Teknik Resim Çizimlerinde Çizgilerin İfade Tekniği / 162 Ölçekli Çizim /163 Ölçek / 163 1/100 ve 1/50 Ölçekli Plan Çiziminde Anlatım / 164 1/20 Ölçekli Plan Çiziminde Anlatım / 165 Mimarlıkta Teknik Resim / 166 Kesit Tanımı ve Bina Kesiti / 171 Kesit Türleri / 176 Mimarlık Mesleği ile İlgili Teknik Çizimler / 202 Mimari Proje Çizimleri / 202 Mimarın Mesleki Faaliyete Başlaması İçin Parsele İlişkin Gerekli Belgeler / 203 İşlev (Fonksiyon) Şeması / 207 Eskizler / 207 Ölçeklendirilen Ön Proje Taslakları / 215 Ön Proje / 217 Kesin Proje / 218 Uygulama Projesi / 218 Detay Projeleri / 218 Uygulama Projelerinin Revizyonu / 218 Mimarlık Projelerinde Boyutlandırma / 219 Mimarlık Projelerinde Boyutlandırma İlkeleri / 219 Makine Teknik Resimlerinde Boyutlandırma / 223 Mimarlık Projelerinde Çizim Teknikleri, Boyutlandırma Simgeleri ve Bazı Tanımlamalar / 227 Değişik Ölçekli Projeler, Nitelikleri ve Boyutlandırılmaları / 236 1/5000 Ölçekli Projeler / 236 1/2000 Ölçekli Projeler / 237 1/1000 Ölçekli Projeler / 239 1/500 Ölçekli Projeler / 240 1/200 Ölçekli Projeler / 240 1/100 Ölçekli Projeler / 256 1/50 Ölçekli Projeler / 286 1/20 Ölçekli Projeler / 320 1/10 Ölçekli Projeler / 320 1/5 Ölçekli Projeler / 320 1/2 ve 1/1 Ölçekli Projeler / 320 Yardımcı Bilgiler / 340 Doğal Havalandırma / 340 Pasif Güneş Enerjili Tasarım / 342 Merdiven ve Rampalar / 344 Araçların Hassas Boyutları / 359 Tipik Park Alanı Düzenlemesi / 360 Antropometrik Ölçüler / 362 Engelliler İçin İç ve Dış Mekân Düzenlemeleri / 365 Mekânların İç Donatım Projeleri / İç Mekân Düzenleme Projeleri / 368 Fotogrametri / 375 Bina Tasarımında Zemin / 378 Temeller / 381 Bir Yapının Temelinin Zemine Uygulanması (Temel Aplikasyonu) / 386 Rüzgâr Adları ve Yönleri / 396 Uluslararası Bazı Sembol, İşaret ve Ölçüler / 397 Ölçü Değişim Tabloları / 399 Uluslararası Kâğıt ve Zarf Boyutları / 400 Geometrik Şekillerin Alan ve Hacim Hesapları / 401 Kuralsız Düzlem Şeklin Alanının Bulunması / 404 Yüzeylerin Yatay Doğru ve Eğrileri (Eşyükseklik Çizgileri) / 405 Plankotede Verilen Kotlardan Yararlanılarak Arazinin Eşyükseklik Çizgilerini Çizmek / 406 Parselin Topoğrafik Planının Kesitini Çizmek / 407 Kotlu İzdüşümde Yol ve Platform / 408 Kemerler, Tonozlar, Çapraz Tonozlar, Kubbeler / 410 Biçimlerine Göre Eğik Düzlemli Çatılar / 412 Üstten Görünüşte Çatı Düzlemlerinin Arakesitinin Bulunması / 413 Eğik Çatı Düzleminin Gerçek Büyüklüğünün Bulunması / 415 "Eşlenik Dik İzdüşümde Oran ve Paralellik Korunur" İlkesinden Yararlanarak Görünüş Elde Etmek / 421 Eşlenik Dik İzdüşümde Gölge / 429 Paralel Işına Göre Gölgenin Elde Edilmesinde Prensipler / 430 Merkezi Işına Göre Gölgenin Elde Edilmesinde Prensipler / 431 Sahne ve Oturma Yeri Düzenlemesi ve İlişkileri / 435 Merdiven Türleri ve Basamak Dengelenmesi / 438 Asansörler / 441 Ağaç Grafikleri / 442 Çiçek Grafikleri / 447 Taşıma Araçları Grafikleri / 450 İnsan Grafikleri / 451 Kuzey İşaretleri, Ölçek İşaretleri, Yönlendirici Simgeler / 453 1/50 Ölçekte Taş Duvar Görünüşleri / 454 Aksonometrik Perspektif, Paralel İzdüşümle Üçboyutlu Anlatım / 455 Deformasyon / 456 Eğik Aksonometrik Perspektif / 458 Militer Perspektif / 463 Kavalyer Perspektifte Gölge / 465 Dik Aksonemetrik Perspektif / 467 Eksenlerdeki Küçülme Oranlarının Bulunması / 467 Dik Aksonometrik Perspektifte Gölge / 478 Mesleki Aksonometrik Perspektif Örnekleri / 485 Merkezi İzdüşümYöntemiyle Artistik Perspektif (Orhan Şahinler) / 493 Artistik Perspektif / 493 Artistik Perspektif Çizimi / 496 Çemberin Artistik Perspektifi / 500 Artistik Perspektifte Gölge / 506 Bilgisayar Çizimleri / 519 KAYNAKÇA / 520 ORHAN ŞAHİNLER HAKKINDA 1928 yılında Karadeniz'in kıyı kasabası olan Fındıklı'da doğdu. 1945 yılında yetenek sınavıyla girdiği Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nden 1952 yılında mezun oldu. İlk kazandığı yarışma olan “Köylü Zirai İşletmeleriyle ilgili ev, bina ve tesisleri tip proje yarışması”ndan aldığı iki birincilik ödülünün ardından 1954-55 kışını Roma ve Paris'te geçirdi. 1959 yılında DGSA Mimarlık Bölümü'ndeki asistanlığıyla başlayan akademisyenliği boyunca “Tasarı Geometri/Perspektif”, “Mimari Proje” ve “Uygulama Projesi” disiplinlerinde ders verdi. Akademik aşamalar sonrası 1978-81 yılları arasında DGSA Başkanlığı'nı yürüttü. DGSA'nin bağımsız üniversiteye dönüşmesini ve Mimar Sinan Üniversitesi adını almasını sağladı. 1995 yılında aynı üniversiteden emekli oldu. 2016 yılının Eylül ayında, Mimarlıkta Teknik Resim kitabının 13. baskısı yayına hazırlanırken yaşama veda etti. Akademisyenliğin yanı sıra mesleki çalışmalarını da sürdüren Orhan Şahinler, ulusal mimarlık yarışmalarında birçok ödül (en az 7 birincilik, 5 ikincilik, 4 üçüncülük, 3 mansiyon ve satın almalar) kazanmış, kazandığı yarışmalar sonucu çok sayıda kamu yapısı ve birçok özel binası uygulanmıştır. Ayrıca ulusal mimarlık yarışmalarında jüri üyelikleri, mesleki dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlanmıştır. Uygulanan mimari yapıtlarından başlıcaları:
 • Gayrettepe Gayret Sitesi (1958)
 • Üsküdar İskele Binası (1960)
 • Bursa Kapalı Spor Salonu (M.Türkmen, H. Şensoy ile birlikte, 1963-65)
 • T.C. Lizbon Büyükelçilik Binası (M. Türkmen, H. Şensoy ile birlikte, 1965)
 • İstanbul Ticaret Odası Binası (1967)
 • Sultanhamam Diri Han (1970)
 • Ankara Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hizmet Binaları (M. Türkmen, F. Kızıl ile birlikte, 1984-94)
 • Suudi Arabistan Riyad'da Cami ve Kız Koleji (1986)
 • Yeşilyurt Toprak Sitesi (1986)
 • Kuşadası Toprak Ağırlama Tesisleri (1989)
 • İstinye Toprak Konutu (1991)
 • Denizli Fen Lisesi (1999)
Orhan Şahinler'in yayımlanmış kitapları:
 • Merkezi İtalya'da Ortaçağ Şehirlerinin Meydanlarına ve Çevre Mahallelerine Ait Etüt, DGSA Yayını, 1964.
 • Perspektif, DGSA Yayını, 1979.
 • Saçaklar ve Çatı Parapetleri, MSÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul, 1997.
 • Mimarlıkta Teknik Resim (F. Kızıl ile birlikte), 1. baskı DGSA, 1975, 14. baskı, YEM Yayın, 2018.
FEHMİ KIZIL HAKKINDA 1948 yılında İstanbul'da doğdu. 1972 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Müdürlüğü'nde mesleki çalışmalarına başladı. 1973 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'ne asistan olarak atandı. 1978 yılında doktor unvanını aldı. Bunu takip eden akademik aşamalardan sonra 2000 yılında profesör oldu. 2000-2005 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Rektör Yardımcılığı görevini üstlendi. 2005-2006 yıllarında MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yaptı, 2006 yılında MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden kendi isteğiyle emekli oldu. 2009 yılına kadar MSGSÜ'de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak, lisans ve yüksek lisans eğitim öğretiminde ders verdi. 2004-2009 yıllarında Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde ve 2008-2011 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011 yılından bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2002-2003 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Projeler Daire Başkanlığı Tetkik ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 2003 yılında Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Danışma Kurulu Üyeliği ve 2005-2006 yıllarında Tarih ve Kültür Kenti Kütahya Platformu Danışmanlar Kurulu Üyeliği yaptı. 2003-2004 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nca düzenlenen “İstanbul 2023 Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı” toplantılarına katıldı. 2003-2008 yıllarında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yaptı. 30 yıla yakın uygulama projesi ve mimari proje atölyelerinde eğitim, "Teknik Resim" disiplini yürütücülüğü ve 40 yılı aşkın meslek pratiğinin yanı sıra kitapları, bilgisayar destekli mimari tasarım, teknik resim alıştırmaları, artistik perspektifte pratik çizim, çevre psikolojisi kuram ve fikirleriyle fiziksel çevre düzenlemesi, mimari anlatım dili, ölçü noktası yöntemiyle artistik perspektif üzerine ders notları bulunmaktadır. Konut, yurt, sosyal tesis, eğitim yapısı, iş merkezi, kamu yönetim yapısı, dini yapı kompleksi, fabrika, eski eser restitüsyonu ve restorasyonundan oluşan yetmişe yakın projelendirme ve uygulamayı gerçekleştirdi, bazı eserleri mimarlık dergilerinde yayımlandı, ulusal mimari yarışmalarda ödüller kazandı ve ulusal mimari yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Fehmi Kızıl'ın yayımlanmış kitapları:
 • Mimarlıkta Teknik Resim (O. Şahinler ile birlikte), 1. baskı DGSA, 1975, 14. baskı, YEM Yayın, 2018.
 • Bir Yapının Temellerinin Zemine Uygulanması (O. Şahinler ile birlikte), 1979.
 • Mimari Proje Çizim, Ölçülendirme ve Düzenleme Esasları (O. Şahinler ile birlikte), 1980.
 • Toplumsal Geleneklerin Konut İç Mekân Tasarımlamasına Etkisi ve Toplumsal Geleneklerimizi Daha İyi Karşılayacak Konut İçi Fiziksel Çevre Koşullarının Belirlenmesi, 1981.
 • Doğrusal Elemanlarla Oluşturulabilen, Eğrilikli Betonarme Yüzeysel Strüktürler ve Çizgisel Anlatımları, 1991
 • İki Boyutlu Görünüşleri Üçboyutlu Algılama Yöntemi, 1993.
 • Objelerin İki-Üçboyutlu Grafik Anlatımı ve Zihinde Canlandırma, 2000.

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi