banner
Mimarlık Okullarında Tasarım Stüdyoları

Mimarlık Okullarında Tasarım Stüdyoları

 • Ürün Kodu: 9786058081161
 • Stok Durumu: Tükendi
 • Değerlendirme: 0 Yorum
 • Barkod 9786058081161
  Basım Tarihi Ekim 2019
  Boyut 21 x 26.5 cm
  Dil
  ISBN 9786058081161
  Kapak Karton Kapak
  Sayfa Sayısı 152
  Yayınevi YEM Yayın
  Yazar Ayşen Çelen Öztürk (Derleyen)

70.00 TL


YEM Yayın’ın, mimarlık eğitiminde farklı üniversitelerin bakış açılarını Türkiye mimarlık ortamıyla paylaşmak amacıyla Prof.Dr. Ayşen Çelen Öztürk tarafından hazırlanan Mimarlık Okullarında Tasarım Stüdyoları: Farklı Denemeler adlı yeni kitabı çıktı. Türkiye’deki mimarlık okullarının proje atölyelerinde yapılan çalışmaların çeşitli ortamlarda paylaşılması, bu konuda çalışan akademisyenlerin ve öğrencilerin birbirlerini takip edebilmesi, tecrübelerini  paylaşabilmesi açısından büyük önem arz ettiğini düşünen Öztürk’ün, kitap üzerine görüşleri şöyle: “ Mimari tasarım stüdyoları, mimarlık eğitiminin en önemli parçasını oluşturmakta ve mimarlık öğrencisinin tasarlama zihnini kurgulamaktadır. Bu derleme kitabın oluşum amacı da mimarlık eğitiminde farklı üniversitelerin, farklı bakış açılarını ortama sunmak için yazılı bir iletişim materyali yaratmaktır. Bu kitapta yer alan Üniversite ve tasarım stüdyosu seçimleri, zaman içerisinde çalışmalarını takip edebildiğim ve tasarım ortamlarında öncü çalışmalar olduğuna inandığım akademisyenlerin, davet edilmesi ile oluşmuştur. ‘Mimarlık yapı yapmanın ötesinde düşüncenin inşa edilmesidir.” Mimarlık ortamında yapılan, birçok değerli stüdyo çalışmasının gelecekte de paylaşılması dileğiyle... Mimari tasarım bir araştırma modelinin ve yordamının aynı zamanda tasarım araştırmalarının kaynağı ve nesnesi olduğu fikrini ileri süren Prof.Dr. Nur Çağlar ise kitap için yazdığı Önsöz’de şunları söylüyor: “….. Stüdyo pratiklerine dair bildirişim kaynaklarının çoğalması araştırma potansiyelinin kullanılmasına zemin hazırlar. Elimizdeki kitabın, bu yolda atılmış adımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Mimari tasarımın bağlam ve içeriği, araç ve eylemleri, sürekli olarak değişiyor, çeşitleniyor, dönüşüyor ve eviriliyor. Bu yeniliklerin mimarlık eğitimine eklemlenme ve aktarılma yolları üzerine açılımlar çeşitleniyor. Mimarlık okullarının her geçen gün çoğalması, mimarlık eğitim pratiklerine yaklaşımların yelpazesini genişletiyor. Bu durumda mimari tasarım eğitiminde ve pratiklerinde çok sesliliğin, çeşitliliğin ortaya çıkması kaçınılmaz bir sonuç oluyor. Dolayısıyla stüdyolar üzerine kaynak yaratma girişimleri eğitimdeki çeşitlilikleri, farklı ve benzer nitelikleri, değişimi ve gelişmeleri görünür kılmak açısından da önem kazanıyor. Çeşitlilik ister istemez eğitimin niteliğine, mezunların beceri ve yetkinliklerine de yansıyor. Ancak, mimarlık ortamının ve yapılı çevremizin niteliği aynı hızla değişmiyor. Ayrıca değişimlerin pek de olumlu sonuçlar vermediği ortada. Oysa mimarlığımızı değiştirmenin en kısa ve etkili yolu eğitimini değiştirmektir. Dolayısıyla mimari tasarım eğitimi üzerine araştırma ve çalışmaların yoğunlaştırılması yararlıdır. Mimari tasarım stüdyolarının eğitimsel ve yöntemsel yaklaşımları, kurgusu ve benzeri niteliklerinin sunduğu araştırma potansiyelinin çok yüksek olduğu uzunca bir süredir biliniyor. Çoğu mimarlık okulu stüdyolarında yapılan çalışmaları belli aralıklarla yayına dönüştürüyor. Bazen amacı okul tanıtımının ötesine geçmese de nicelik ve nitelik olarak potansiyel yaratıyor. Ancak, bu potansiyelin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda henüz üzerinde görüş birliğine varılmış belirgin bir model, yöntem veya yaklaşım geliştiremedik. Benim de önemsediğim ve desteklediğim genel ve kapsamlı yaklaşım bu çalışmaların bize bir harita sunuyor olmasıdır. Harita yol bulmaya ve kaybetmemeye yarayan bir araç ve okunabilir bir metindir. Ancak alışageldik metinlerden farklı olarak farklı başlangıç noktaları ve rotalar keşfetmek üzere herhangi bir başlama noktasından herhangi bir yöne doğru okunabilir. Haritalar amaç farklılaştıkça okuma yönü ve yöntemini değiştirebileceğimiz esneklikte ve tekrar tekrar okunabilir metinlerdir. Dolayısıyla her okumada yeni ilişkiler kurma ve mimari tasarıma eğitimsel yaklaşımları kavramakta ve dönüştürmekte yol gösterici olabilecek çok çeşitli bilgiler üretme olanağı sunar. Okuma yöntemleri üzerine bir kaç örnek verebiliriz. Mimari tasarım stüdyolarının belirli bir zaman dilimindeki eğitim, konu, bağlam ve pedagojilerinin çeşitliliğini, benzerlik ve farklılıklarını anlamak üzere eş zamanlı bir okuma yapılabilir. Bu benzerlik ve farklar tasarım stüdyolarının kişisel, kurumsal, ulusal, uluslararası, bölgesel düzeylerdeki eğitimsel paralaksını ortaya koyar. Tarihsel sırayla okumak mimari tasarım eğitiminin zaman içindeki evrim sürecini görünür kılar. Mimari tasarım stüdyolarında üretilen malzemenin, bütün metin ve grafik bilgilerin öğretsel yöntemle okunması olanaklıdır. Bu tür bir okuma, stüdyonun mimari tasarım yaklaşımı, ürünlerin tasarımsal nitelikleri ve dili üzerine öğretici bilgiler üretebilir. Mimari tasarım stüdyolarının ilkeleri üzerine de ampirik araştırmalar yapılır, stüdyoda üretilen verilerle mimarlık söylemi yeniden kurulur ve mimarlığın kuram ve kültürüne katkı sağlar. Manifestolar böyle ortaya çıkar. Dolayısıyla yapılan bu ve benzeri çalışmaları önemsiyorum. Bu nedenle önsöz söyleme gibi ağır bir sorumluluğu gönüllülükle üstleniyorum. Bilimsel bir araştırma sürecinde olmamakla birlikte eğitim kurumlarında geçirdiğim 30 yılın deneyimine ve bilgi birikimine dayanarak özgür ve özgün mimarlık pedagojilerine ulaşmakta umut ve beklentilerimi dile getirme fırsatını da değerlendirmek istiyorum. Sözlerim günümüzün ve yakın geleceğimizin teknoloji sonrası toplumlarında mimari tasarım eğitimi için tartışmaya açık, düşünsel öneriler olarak kabul edilmelidir…..” KİTAPTA YER ALAN STÜDYOLARI VE ÜNİVERSİTELER Mimar Figürü: Mimarlığın İcadı / Mimarın İnşası; Adnan Aksu, İrem Yılmaz - Gazi Üniversitesi "Han'dan Mek[h]an'a Bir Stüdyonun Anatomisi"; Deniz Dokgöz - Dokuz Eylül Üniversitesi Kümülatif Stüdyo Deneyimi: İç Mimarlık Temel Stüdyo Örneği; Sait Ali Köknar -  Kadir Has Üniversitesi Primitif ve Endüstriyelin Diyalektiği: Melez Yapım Tektoniği; Ayşe Duygu Kaçar, Orkun Alptekin – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Y I K I M E K İ B İ: Mimari Tahakkümlere Hükmetme Girişimi; Murat Sönmez – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimari Tasarım Stüdyosunda Bedensel Farkındalık ve Alternatif Kavrayışlar Üzerine; Ömür Kararmaz, Ayşen Ciravoğlu – Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Sürecinde Sürdürülebilirlik Bilincine Katkı: Ekolojik Eğitim Köyü; Arzu Çahantimur, Rengin Beceren Öztürk – Uludağ Üniversitesi Çalışma İstasyonu (Learning Hub): Temel Tasarımdan Mimari Tasarıma Geçiş Süreci İrdelemesi; Derya Yorgancıoğlu, Tayibe Seyman Güray – İstanbul Kemerburgaz (Altınbaş) Üniversitesi Karmaşıktan Bütünsele: Karma Kullanım Üzerine bir Atölye Deneyimi; Ece Kumkale Açıkgöz – Gazi Üniversitesi Mekânsal Fragmanlar; Elif Yeşim Özgen Kösten, Gülhis Duygun, Emre Demirtaş – Kocaeli Üniversitesi Bir Mimari Tasarım Stüdyosunun Anı Defteri; Naime Esra Akin – İstanbul Kültür Üniversitesi Kavram ve Bağlam Üzerine Tartışmalar: Ankara, Kentsel Tasarım Stüdyosu;  Başak Güçyeter, Gökçe Ketizmen Önal – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi