banner
Mimarlık Öğrencisi Misin?

Mimarlık Öğrencisi Misin?


195.00 TL


 

Mimarlık ve tasarım eğitiminebaşlayan genç tasarımcı adaylarının “halinden anlayan, derdiyle dertlenen”Prof.Dr. Havva Alkan Bala’nın “Mimarlık

 

Öğrencisi Misin?” adlı yeni kitabı YEMYayın’dan çıktı.

 

Kitap yayına hazırlanırken, doğrudan ulaşmayı hedeflediği tasarımöğrencilerinin dünyasını doğru algılayabilme amacıyla, grafik ve kapak tasarımımimarlık eğitimini henüz tamamlamış olan, genç tasarımcı ve illüstratör HaticeKübra Karakaya tarafından; desenleri ise henüz bir lise öğrencisi olan EcemÜnlü tarafından çizildi. Böylece hem içeriği hem tasarımı hem de yaklaşımıyla“dikte eden, doğru yolu gösteren, mesafeli” bir kitap yerine “okuyucusununcebinden ayırmayacağı” yalın, samimi bir kılavuz olmasına çalışıldı.

Mimarlıköğrencilerinin meslekleri ile tanıştıkları ilk yıl, bazı öğrenciler için çoksancılı geçer. Prof.Dr. Havva Alkan Bala, bu süreci yaşayan eski bir mimarlıköğrencisi ve yakından izleyen bir mimarlık hocası olarak hazırladığı kitaptagenç tasarımcılara sesleniyor:

“Yaşadıklarınızıanlıyorum. Sakin olun, bocalamanız olağan, sorunlarınızın yanıtları var...”

Havva Alkan Bala,öncelikle genç mimar adaylarının anne ve babalarına hitaben kaleme aldığı birmektupla kitaba başlıyor:

“... Sizinlekolaylıkla hemfikir olan evladınızın şimdi neden sürekli her şeyi eleştiren,sorgulayan ve hatta azıcık da ‘çokbilmiş’ bir havaya girdiğini anlamaktazorlanıyorsunuz. Aslında durum sandığınız kadar karmaşık değil. Evladınızmimarlık okuluna devam ediyor, hepsi bu. Sürecin sonunda siz de çocuğunuz daödülünüzü alacaksınız...”

Ardından da gençtasarımcılara dönüyor ve hem onların kafalarının içinde sürekli yanıtaradıkları hem de çevrelerinde sıkça karşılaştıkları soruları sıralıyor;bulduğu yanıtları da samimi ve yalın bir dille paylaşıyor:

“Mimarlık yetenek işimidir?  Çizim becerim yok, nasıl hazırolacağım? İç mimar mısın, yoksa dış mı? Okuldan sonra nasıl bir hayat var?

Bu sorular uzayıpgider... Ama endişe etmeyin. Okul yıllarınızda kendi yolunuzu bulmayaçalışacaksınız. Bu çabanız, okulun yalnızca nasıl öğreneceğinizi ve tek birbilgi kanalından değil farklı alanlardan beslenerek nasıl gelişebileceğiniziöğreten bir yer olduğunu keşfettiğinizde sona erecek...

Genç arkadaşlarım; üniversite sınavını kazandınız. Hem de insan yaşamınadokunan, en bilinen ve en eski üç meslekten biri olan mimarlık bölümüneyerleştiniz. Ailenizin gurur duyduğu, akraba ve hatta komşularınızın gıpta ilebaktığı bir mesleğin öğrencisi olmayı hak ettiniz. Gerçekten havalısınız. Hoşgeldiniz... Burada beraberce sohbet edelim. Ağaçların gölgelediği bir yoldayürüdüğümüzü, kuşların öttüğünü, huzur verici bir sessizlikte paylaşmak adınabirlikte oturup konuştuğumuzu hayal edelim. Herhangi bir konuda birbirimiziikna etmeye, ders vermeye, nasihat etmeye veya haklı çıkmaya çalışmayalım.Önyargılarımızda ısrar etmeyelim; aksine içimizde olup bitenlere, dış dünyayabir göz atalım ve deneyimlerimizi paylaşalım. Ne dersiniz?”

 

 

İÇİNDEKİLER

BAŞLARKEN

Bu Kitap Neden Yazıldı?

İlk Söz: Anne-Babaya

Asıl Söz: Genç Tasarımcı Baykuşlara

 

SORULAR

Mimarlık Sorgulama Mesleğidir

Mimarlık Yetenek İşi midir?

Mimarlık Okulu mu, Kreş mi?

Absürd Soru: İç mi, Dış mı?

Su Soğuk Olsa da Alışılır mı?

“Fark Etmez”den “Farkındayım”a Geçebilecek miyiz?

 

DÜŞÜNCE KALIPLARI VE ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

Düşünme Üzerine Düşünelim

Küçük Prens ile Tanışalım

Bağlam

Soyutlama

Martı Jonathan Livingston ile Uçalım

Evrensel İnsan Olarak Mimarın Empatisi

Kısıtlar ve Rakipler de Dostumuzdur

Kelebeği Öldürelim

 

DAVRANIŞSAL VE EYLEMSEL ETKİNLİKLER

Mimarlık Eğitimi Gündelik Alışkanlıkları Evirir

Küçük Kara Balık ile Seyahat Edelim

Yaşadığımız Kentte Seyyah Olalım

Eskiz, Parmak İzimiz Kadar Eşsizdir

Mimarlık Günlüğü Servetimizdir

Fotoğraf Çekmek Görsel Hafızamızı Zenginleştirir

Maket Düşmanımız Değildir

Okumak Zihnimizi Açar

Film İzlemek İlham Verir

Karizmatik Olanı İzlemek Motive Eder

Uyumayalım

Dik Duralım

 

DİJİTAL DEVRİM EŞİĞİNDE UZAKTAN EĞİTİM

Dijital Olanaklar Fırsat mı, Kriz mi?

 

DİPLOMAYI ALACAĞIM; PEKİ YA SONRA?

Okuldan Sonra Hayat Var mı?

Diplomayı Almadan Almış Gibi Davranmayalım

Çıraklık Dönemi Geçirmeye Gönüllü Olalım

Özgeçmiş, Niyet Mektubu, Portfolyo Hazırlayalım           

Ya İşler Planladığımız Gibi Gitmezse!

 

SONUÇ YERİNE: "OYUN KURMA"

Burada Kopya Çekebiliriz!

Birinci Oyun: Mimarları Tanıyalım

İkinci Oyun: Yapıları Tanıyalım

 

EKLER

Ek 1. Derin Düşünme Egzersizi

Ek 2. Bilinç Akışı Egzersizi

Ek 3. Soruyu Bulmak

 

 

HAVVA ALKAN BALA KİMDİR?

Havva Alkan Bala, 1972Konya doğumlu olup, Anadolu topraklarından varoluşunu beslemiş Bozkır’ınçocuğudur. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ndenmezun olmuş, kısa süreli sektör deneyiminden sonra Selçuk Üniversitesi MimarlıkBölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşama adım atmıştır. Profesörolma sürecindeki akademik kariyerini Konya’da yaparak, doğduğu beldeye hizmetetmeyi seçmiştir. Bala, 24 sene boyunca Selçuk Üniversitesi’ne (2018’de KonyaTeknik Üniversitesi olarak ayrılmıştır) olan uzun ve köklü kurumsal bağlılığınıakademik odaklı yer değişiklikleriyle kırarak, göçer ve akışkan olma halinikorumayı önemsemiştir. 2007-2008’de Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs’ta,2009-2010’da Anadolu Üniversitesi Eskişehir’de, 2014’te Lund Üniversitesiİsveç’te görev yapmıştır.

Nur ve Onur isimli ikiçocuk sahibi olan Bala, yolculuklara, yolda olmalara inandığı; cadde, sokak,meydanda olmayı sevdiği için doktora tezini kentsel arayüzler üzerineyapmıştır. Kentsel mekân üzerine uzmanlaşırken “bilimsel” duruşunun yanı sıra“filmsel” olmayı denemiş ve sinemada mimari okumalar üzerine çalışmalaryürütmüştür. En çok ise mimarlık eğitimi üzerine kafa yormuştur. "FarkYarat Mimari Tasarım Atölyesi" adı altında Konya’da mimar ve akademisyenolarak öğrencileriyle mimarlık eğitim deneyimini biriktirmiştir. Bu kitap, obirikimin özüdür. Kitabın baskıya girdiği günlerde Çukurova ÜniversitesiMimarlık Bölümü'ne geçerek bu çalışmanın içeriğinin ileride zenginleşmesi içinmimarlık öğrencileriyle buluşmasını Adana'da sürdürmeyi planlamaktadır.

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi