banner
İstanbul 1600 Yıllık Bir Müzedir

İstanbul 1600 Yıllık Bir Müzedir

 • Ürün Kodu: 9786257008204
 • Stok Durumu: Tükendi
 • Değerlendirme: 0 Yorum
 • Yayınevi YEM Yayın
  Yazar Doğan Kuban

300.00 TL


 

Türkiye’nin yetiştirdiği, dünyaca ünlü mimarlıktarihçimiz, “Hocaların Hocası” olarak da tanımlanan Prof. Doğan Kuban’ın “İstanbul1600 Yıllık Bir Müzedir” başlıklı kitabı YEM Yayın’dan çıktı.

Kitap, Doğan Kuban’ın, geçmiş yıllarda “Kent veMimarlık Üzerine İstanbul Yazıları” adıyla yine YEM Yayın tarafından farklıformatlarda yayımlanan eserinin yeni kuşakların da bu eşsiz içeriğeulaşabilmesi amacıyla, yeni baskı, kağıt teknikleri ve boyut seçilip kapaktasarımı yenilenerek yayımlandı.

Prof. Doğan Kuban, 1953’ten bu yana İstanbul kentinintarihçisi ve yazarı olan bir İstanbullu’nun gözüyle, İstanbul’u, betimlemedençok eleştirel gözlemlere ağırlık veren bir üslupla irdeliyor. Mimarın,plancının ve bilinçli aydınların içinde yaşadıkları bu kenti sevmeleri kadarsorgulamalarının da önemine dikkat çekiyor.

Doğan Kuban,İstanbul’un Romalı-Bizanslı kimliğinden bugüne uzanan süreçte yaşadığı gelişimve değişimi yapılar, meydanlar, mimarlar, hükümranlık kuran kültürler veonların yaklaşımları üzerinden çok geniş bir perspektifte ele alıyor; adetakadim kentin tam anlamıyla bir biyografisini sunuyor. Kentin kültürelkimliğinden planlamasına, arkeolojisinden ulaşımına, Batılılaşma çabalarındanyasadışılığa karşı verdiği savaşa kadar çok ayrıntılı bir değerlendirme yapıyor.

Bir yandan geçmişin gurur veren fakat giderek varlığı yenikent kaosu içinde kaybolan mirasını, öte yandan geleceğin düşündürücükaranlığını dile getirdiği kitap aracılığıyla, okuyucuları tarihe sevgibeslemeye ve geleceği eleştirel bir yaklaşımla ele almaya davet eden Kuban, İstanbul’u “tam olarak anlamak”isteyenlere şöyle sesleniyor:

 

“Topografyanınve tarihin mirası olmasa, İstanbul’da güzeli bulmanın artık çok zor olduğunuitiraf etmeliyim. Ancak İstanbul’un hâlâ yok edemediğimiz doğal mekânları var.Deniz ve tepelerle oluşan, kıyılarla insanın gözünü uzaklara sürükleyenmekânlar. Üsküdar’la Beşiktaş ve Eminönü arasında gidip gelirken, Bebek’tenKandilli’ye geçerken, Kadıköy’den Köprü’ye gelirken, Sarayburnu’ndan Boğaz’abakarken, köprülerden geçerken, kıyı yollarında dolaşırken, Boğaz’danKaradeniz’e açılır ya da Karadeniz’den Boğaz’a girerken, Marmara’dan ya daSalacak’tan İstanbul’a bakarken, hangi kültür tabakasından gelirseniz gelinbakmaya doyamayacağınız güzellikler var. Hele bunları baharın dumanlakirlenmemiş bir sabahında, güneş sizi ısıtmaya başladığı zaman, İstanbul’un birkıyısında, bir kahvesinde, hafif sisler içinde, Sisley’den bir tablo gibialgıladığınız zaman insanların yaptığı bütün kötülükleri unutabilirsiniz. Hafifbir kader ezikliğiyle belki affedebilirsiniz bile. Düşünceyi katmadığınız safalgı anlarında İstanbul’dan daha güzel bir kent olmadığını, dünyayı buradayaşadığınız için şanslı olduğunuzu bile düşünmeye başlayabilirsiniz...”

 

 

İÇİNDEKİLER

Eskiİstanbullu

İstanbulmu? Hangi Kent?

İstanbul’aBakmak

İstanbul’daYaşamak İstanbul’u Yaşamak

İstanbul’unTarihini Yazmak İstanbul’un Kentiçi Arkeolojisi İstanbul’a Güzelleme

İstanbul’unRomalı-Bizanslı Kimliği

OsmanlıDöneminde Kentin Gelişmesi II. Bayezid’den Klasik DönemSonuna Kadar İstanbul

BatılılaşmaDönemi 19. Yüzyıl Başından Cumhuriyet’e Cumhuriyet Dönemi

İstanbulGeçmişinin Görsel Anıları: Gravürler

İstanbul1600 Yıllık Bir Müzedir Tarih Bahçesi İstanbul: Bir Uygarlık Projesi

İstanbul:Osmanlı Kültüründe Kent Kavramının Doruğu

İstanbulYarımadası (ya da Suriçi) İçin Bir Koruma Yaklaşımı

Ayasofya

OsmanlıDönemi Mimarisi Mimarların Yetişmesi Yazılı Kaynaklar Şantiye Örgütlenmesi Malzeme ve İnşaat Üslup Dönemleri ve Yapı Tipolojileri

Sinan’ınYaşamı ve Sanatına İlişkin Kaynaklar Sinan’ın Özel Yaşamına İlişkin Bilgiler Sinan’ın Mimarlığı Sinan’ın İstanbul’daki Yapıları Üslubu

İstanbulKülliyelerinden Bir Arakesit ve Bazı Camiler Külliye Kavramı Şehzade Külliyesi Süleymaniye Külliyesi Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi Yenicami Külliyesi Sultanahmet Camisi ve Külliyesi Nuruosmaniye Külliyesi

Meydanlar Aksaray Beyazıt Eminönü Laleli

Boğaziçi

KonutMimarisi Cumhuriyet Dönemi

Topkapı Sarayı

İstanbul’unBatılılaşması ve Batılılığı

Metropolitenİstanbul Yapılar Kentinden Yollar Kentine Göçün Belirleyiciliği Ulaşım: Yeni Planlama Parametresi Boğaziçi Kadıköy ve Üsküdar Liman Koruma Alanları

İstanbul’unKültürleşmesi İstanbul Kültürünün Belirsizliği İstanbul’un Kültürel İkilemleri Kentlileşememek

...VeKent Devleti Yuttu! Yasadışının Tarihsel Zorunluluğu

HâlâGüzel Bir İstanbul Var Tarihî Anıtlar Sonsöz

           

 

PROF. DOĞAN KUBAN KİMDİR?

1926 yılında Paris’tedoğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1949 yılında mezunoldu. Aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi kürsüsüne asistan oldu. Tezini TürkBarok Mimarisi üzerine yapan Kuban, 1954-55’te İtalya’daRönesansMimarisi üzerinde çalışarak “Osmanlı Mimarisi’nde İç Mekan Teşekkülü ve Rönesans’laBir Mukayese” adlı çalışmasıyla doçent oldu.

1962-63’te Fulbright bursuyla ABD’deMichigan Üniversitesi İslam Sanatı bölümünde misafir öğretim üyesi olarakbulundu. 1963-64 yıllarında Harvard Fellow’u olarak Washington’da, DumbartonOaks BizansAraştırmaları Merkezi’nde AnadoluBizansMimarisi üzerinde çalıştı. 1965’te AnadoluTürk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları adlı kitabıyla profesör oldu. Kuban,1967’den sonra Michigan ve Minnesota üniversitelerinde İslam Sanatı veMimarisi, 1980-81’de MIT’de misafir Ağa Han profesörü olarak İslam MimarisiTarihi dersleri verdi.

1965-75 yılları arasında Harvard Üniversitesi’ninsponsorluğunu üstlendiği, İstanbul’daki KalenderhaneCamisi kazısı ve restorasyonunda Prof. L. Striker ile birlikte direktör olarakçalıştı. Kalenderhane,TahtakaleHamamı, Kazakistan’da Yesevi Türbesi, Türkmenistan’da Merv kentinde SultanSancar Türbesi restorasyonlarının danışmanlığını yaptı. İstanbul, İzmir,Gaziantep, İznik, Kastamonu,Sivasve Erzurumkentlerinin tarihi çevre koruma rapor ve projelerini hazırladı.

1975’te Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nü kurduve başkanlığını yürüttü. İTÜ’de Mimarlık Tarihi ve Restorasyon kürsüleribaşkanlığı (1958-93) ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı (1974-77) yaptı. 1978-83yılları arasında Ağa Han Mimarlık Ödülü yürütme komitesinde çalıştı. 1968-83yılları arasında GayrimenkulEski Eserler ve AnıtlarYüksek Kurulu üyesi (1981-83’te başkan yardımcısı) oldu. 1993’te emekli olanKuban, Kültür Bakanlığı, Mimarlar Odası ve TÜBİTAK Hizmet Ödülleri aldı.

1994 yılında American Institute of Architects’e yabancışeref üyesi seçildi.

Sinan’ın Sanatı ve Selimiye (1997) adlı kitabıyla AydınDoğan Ödülü alan Kuban’ın YEM Yayın’a Memet Fuat Yayıncılık Ödülü kazandıranOsmanlı Mimarisi (2007) adlı kitabının İngilizcesi, 2010 yılında ACC PublishingGroup tarafından Ottoman Architecture adıyla yayımlandı. Kuban’ın YEM Yayıntarafından yayımlanan kitapları, Osmanlı Mimarisi, Mimarlık Kavramları,Cennetin Kapıları / Gates of Paradise, Kaybolan Kent Hayalleri OsmanlıSarayları, Vanished Urban Places Ottoman’s Palaces, Osmanlı’nın İstanbul’u,Ottoman’s Istanbul adlarını taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’yadanışmanlık yapmış olan Kuban, TÜBA şeref üyesidir.

 

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Benzer Ürünler