banner
Eskizler

Eskizler

 • Ürün Kodu: 9786257008143
 • Stok Durumu: Stokta var
 • Değerlendirme: 0 Yorum
 • Barkod 9786257008143
  Basım Tarihi Ekim 2020
  Boyut 19.5 x 26.0 cm
  Dil
  ISBN 9786257008143
  Kapak Karton Kapak
  Sayfa Sayısı 96
  Yayınevi YEM Yayın
  Yazar Necati İnceoğlu

70.00 TL


 

Mimarlıkta bir üretim, iletim vebirikim süreci ürünü olan eskiz üzerine çok uzun yıllardır düşünen, çizen,yazan Prof.Dr. Necati İnceoğlu’nun Eskizler – Düşünerek Çizme Çizerek Düşünmeadlı kitabı YEM Yayın’dan çıktı.

 

Aydan Balamir’in “Mimarlıkta Çizerek Düşünme,Düşünerek Çizme, Düşünmeden Çizme” başlıklı bir Giriş yazısı ile başlayankitaba Fulya Özsel Akipek de “Dijital Eskiz” başlıklı bir bölümle katkısağlıyor ve içeriği zenginleştiriyor.

 

Zihindeki düşünceyi görselleştirmenin en sade ve yalınyolu olan eskizin bir iletişim ortamı oluşu ve öncelikle de tasarlayanınkendisiyle iletişim kurmasına olanak tanığıdının vurgulandığı kitapta, Necatiİnceoğlu’nun mimari eskiz ve tasarım ilişkisine yönelik yorumu özetle şöyle:

“Rönesans dünyası, sanat ve tasarımda eskiz yapmakarşılığı olarak, İtalyanca eski bir kelime olan pensieri sözcüğünü kullanırdı.Anlamı ‘düşünceler’dir. Gerçekten eskizi en iyi anlatan ‘düşünceler’sözcüğüdür; ‘çizili düşünceler’. Benzer şekilde, eskiz yapma da ‘çizerekdüşünme’dir.

Çizerek gezi notu alır gibi yaptığımız izlenimeskizlerini, çekilmiş olan fotoğraf üzerinden yapan bilgisayar programları var.Ama bunlar izlenim eskizlerinin temel özellikleri olan zihin el koordinasyonunuve zihin ile el arasında karşılıklı gidip gelmeleri, düşünerek çizme ve çizerekdüşünme pratiklerini vermekten uzak. En azından şimdilik ben böyle düşünüyorum.Eskizler tasarım sürecinin ve düşüncesinin belirli kesitlerde görselleştirilmişsomut ürünleridir. Tasarlama sürecini eskiz yapma sürecinden ayırmak mümkündeğildir. Bu nedenle öğrencilerimize diyorum ki, çizmeye devam.”

 

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

Mimarlıkta Çizerek Düşünme, Düşünerek Çizme,Düşünmeden Çizme (Aydan Balamir)

 

Eskizler

Eskiz Süreci, Neden Eskiz Yaparız, Eskiz Defteri

Eskizlerin Nitelikleri

Algılama, Görmeyi Öğrenme

Soyutlama

Kavramsal Düşünme

Esin Kaynakları, Hayal Gücü, Metaforlar

 

Eskiz Türleri

Düşünceye Yönelik Eskizler

Grafik ve Görsel Analiz

Düşünce Geliştirme Amaçlı Eskizler

Ana Fikir ve Kavramsal Araştırma Amaçlı Eskizler

Saptamaya Yönelik Eskizler

Görsel İzlenim Eskizleri

Yer Duygusu

Örnekler

 

Beceri Kazanma Yolunda

Malzemeler, Çizgi Kalitesi, Temel Çizgiler, Ana Hatlar

Adım Adım El Alışkanlığı, Hızlı Eskize Doğru

Farklı Detay Düzeyleri, Hareket ve İnsan

Derinlik Anlatımı: Perspektif, Işık Perspektifi,Gölge, Işık, Tonlama

 

Dijital Eskiz (Fulya Özsel Akipek)

 

NECATİ İNCEOĞLUKİMDİR?

Prof.Dr. Necati İnceoğlu, 1937 yılında Denizli'de doğdu. İlk veorta öğrenimini Denizli'de, yüksek öğrenimini İstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Fakültesi'nde tamamladı. 1965 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'neasistan olarak atandı. Aynı kurumda 1975 yılında doçent, 1981 yılında profesöroldu. İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde 1986-88 yılları arasında Mimarlık Bölümü Başkanlığı,Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 1988-94 yılları arasındadekanlık yaptı. 2004 yılında ise emekli oldu. Necati İnceoğlu'nun Eskizlerdışında, mimarlık öğretimiyle ilgili alanlarda yayınları; Anılarda Yalnızlar, Bir Düşünme ve Tasarım Aracı Olarak Eskizler; MimarlıktaSöylemler, Kuram ve Uygulamalar; Tasarımda Eskizler; Mimarlıkta ProgramlamaOlgusu; Denizli Geleneksel Mimarisi'dir. İnceoğlu'nun, BirinciDünya Savaşı'nda savaşan askerlerin mektuplarını temel alan Siper Mektupları adlı bir de romanı bulunmaktadır.İnceoğlu, çeşitli mimari proje ve kentsel tasarım yarışmalarına katılmış,tasarımlarının bir bölümü uygulanmıştır. 1981-88 yılları arasında, üç kişiselsuluboya resim sergisi açmış ve karma sergilere katılmıştır.

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi