banner
Ege’nin İki Yakasından İstanbul Manzaralı Evler

Ege’nin İki Yakasından İstanbul Manzaralı Evler


250.00 TL


Doç.Dr.Nihal Uluengin’in, 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı toprakları olan Anadolu veYunanistan’daki konutlarda yapılmış duvar resimlerindeki İstanbul tasvirleriniayrıntılı olarak ele aldığı yeni kitabı Ege’nin İki Yakasından İstanbulManzaralı Evler YEM Yayın’dançıktı.

 18.yüzyılın ilk yarısında, Lale Devri’nden sonra İstanbul’da ortaya çıkanBatılılaşma hareketi, Osmanlı topraklarında kısa zamanda kendisinigöstermiştir. Özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısında, gerek imparatorluğunbaşkenti İstanbul’da gerekse çeşitli bölgelerinde, mimari süslemeye sızan Batıetkileri, yapıların duvarlarında, “duvar resimleri” olarak görülür.  Duvar resimleri, padişah sarayları ve zenginkonaklarının yanı sıra cami gibi dini yapılara da girmiş; uygulama alanı sadeceİstanbul’la sınırlı kalmayıp Anadolu, Mezopotamya ve Rumeli’nin pek çok yerinede geniş ölçüde yayılmıştır.

 İştetam bu dönemde, Ege Denizi’nin iki kıyısında, Türkiye ve Yunanistan’dakiyerleşimlerde hayata geçen konutlarda yapılmış olan duvar resimlerindekiİstanbul tasvirlerini inceleyen Nihal Uluengin, yaptığı çalışmaya yönelikşunları söylüyor:

 “Türkiye’de veYunanistan’da, duvarlarında resim bulunan evler-konaklar bu kitapta incelenenlerdençok daha fazladır. Ancak bu inceleme, genelde içinde İstanbul resmi veyaİstanbul’dan bir görüntü veya İstanbul olduğu genel kanısı uyanmış resimlerbulunan evler; özelde ise içinde sadece İstanbul’un simgesi durumuna gelmiş KızKulesi, Galata bölgesi, Tarihi Yarımada ve Anadolu yakasını içeren, ‘Klasikİstanbul Manzarası’ olarak isimlendirebileceğimiz resimler bulunan evlerikapsamaktadır.

1976 yılında EgeBölgesi’ne yaptığımız bir seyahatte, yolumuz Birgi’ye düştü ve o güne kadarsadece adlarını duymuş olduğum Çakırağa ve Sandıkoğlu konaklarını gezdim. Bukonaklarda beni en etkileyen, başodaların duvarlarında gördüğüm İstanbultasvirleri oldu. İstanbul’dan kilometrelerce uzak bir yerde İstanbul tasvirlerigörmek hem çok hoşuma gitti hem de beni hayrete düşürdü. Daha sonraki yıllardaTürkiye içinde yaptığımız seyahatlerde bu tür duvar resimlerinin Adatepe,Bayramiç, Datça, Karaman, Milas, Tokat ve Yenişehir’deki evlerde de bulunduğunugördüm.

2000 yılında, merkeziAtina’da bulunan Onasis Vakfı’ndan bir araştırma bursu kazanarak bir aylığınaAtina’ya gittim. Araştırmamın konusu, Melissa Publishing’in, Yunanistan’ın uzakköylerinde bulunan ve geleneksel evlerini kapsayan, 30’dan fazla yayınındasergilediği ‘Geleneksel Yunan Evleri’ni yerinde incelemekti. Bunun için bir günOrta Yunanistan’da bulunan Larisa şehrinin Ambelakia köyüne, Evthymiadis veGeorgios Schwarz konaklarını görmeye gittim. Bu evleri gezerken başodaduvarlarında gördüğüm İstanbul tasvirleri beni çok hayrete düşürdü; Birgi’deÇakırağa ve Sandıkoğlu konaklarında gördüğüm İstanbul tasvirlerine, gerek çizimgerek renkler ve gerekse üslup olarak çok benziyorlardı. Daha sonraYunanistan’ın kuzeyinde bulunan Siatista ve Kastoria, Midilli Adası’nda bulunanMolivos ve Petra yerleşmelerinde gezdiğim evlerin başoda duvarlarında daİstanbul tasvirleri görmek beni hem iyice şaşırttı hem de daha fazlaca merakımıuyandırdı. Bunun üzerine, her iki ülkede görmüş olduğum ‘duvar resimlerindekiİstanbul tasvirleri’ üzerine, mimar gözü ile karşılaştırmalı bir araştırmayapmak istedim ve böylece bu kitap meydana geldi...”

 Türkiye’dendokuz, Yunanistan’dan dokuz olmak üzere, seçilmiş toplam on sekiz konak-evinincelendiği kitapta, yapıların plan, kesit ve görünüşleri duvar resimlerininyerlerini belirlemek amacıyla verilirken, içlerindeki İstanbul’la ilgiliresimler ise hem bütünü hem de ayrıntılarıyla paylaşılıyor.

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Summary / Abstract

Giriş- MinyatürSanatı, Duvar Resimleri ve İstanbul Tasvirleri

 

TÜRKİYE’DEN İSTANBULMANZARALI EVLER

Hacı Mehmet AğaKonağı, Adatepe, Çanakkale

Hadimoğlu Konağı,Bayramiç, Çanakkale

Çakıroğlu Konağı, Birgi,İzmir

Sandıkoğlu Konağı,Birgi, İzmir

Mehmet Ali AğaKonağı, Datça, Muğla

Hacı Sami TartanKonağı, Karaman

Latifoğlu Konağı,Tokat

Madımağın Celal’inEvi, Tokat

Şemaki Evi,Yenişehir, Bursa

 

YUNANİSTAN’DANİSTANBUL MANZARALI EVLER

GeorgiosSchwarz Konağı,Ambelakia, Larisa

Evthymiadis Konağı,Ambelakia, Larisa

Tsiatsapas Konağı,Kastoria

Nantzis Konağı,Kastoria

Nerantzis-AyvazisKonağı, Kastoria

Krallis Konağı,Molivos, Midilli Adası

Vareltzidaina Konağı,Petra, Midilli Adası

Maliongas Konağı,Siatista, Grevena

Poulkidis Konağı,Siatista, Grevena

Değerlendirme veSonuç

 

 

Doç. Dr. NİHAL ULUENGİN KİMDİR?

1946 yılındaİstanbul’da doğdu. 1964 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (MimarSinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Mimarlık Bölümü’ne girerek 1972 yılındamezun oldu. 1976 yılında Kadıköy Devlet Mühendislik Mimarlık Okulu MimarlıkBölümü’nde asistan olarak göreve başladı. 1982 yılında Cidde Kral AbdulazizÜniversitesi’nin daveti üzerine Suudi Arabistan’a giderek aynı üniversiteninHajj Araştırma Merkezi’nde 1986 yılına kadar araştırmacı mimar olarak çalıştı.

1983 yılında MimarSinan Üniversitesi’nde “Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde Pencere AçıklıklarınınGelişimi” isimli doktora tezini tamamlayarak Restorasyon Programında “doktor”ünvanı aldı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamzamanlı Dr. Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 1991 yılında Yrd. Doçentoldu. 2003 yılında YTÜ’den kendi isteği ile emekli olarak Haliç ÜniversitesiMimarlık Fakültesi’nde ve Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve TasarımFakültesi’nde yarı zamanlı Yrd.Doç.Dr. olarak çalışmalarını sürdürdü.

2019 yılında Doçentolan Nihal Uluengin 2019-2020 öğretim yılından itibaren Haliç ÜniversitesiMimarlık Fakültesi’nde tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Doç.Dr. NihalUluengin, uzmanlık alanı ile ilgili çok sayıda bildiri ve makaleler yazmış,rölöve ve proje çalışmaları yapmıştır. Ulusal ve uluslararası sempozyumlara(Sudan, Yemen, Ürdün, Tunus, Sri Lanka ve ABD) katılmış ve bildirilersunmuştur. Dr. Uluengin’in, Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde PencereAçıklıklarının Gelişimi isimli doktora tezi YEM Yayın tarafından 1998 (1.baskı) ve 2000 (2. baskı) yıllarında yayımlanmıştır.

Nihal Uluengin, halenyeni yayın çalışmalarını sürdürmektedir.

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi