banner
Edebiyatta Mimarlık

Edebiyatta Mimarlık


390.00 TL


YEM Yayın’ın “Mimarlık ve BeslenmeAlanları” dizisinin yeni kitabı Edebiyatta Mimarlık’ın, mimarlığın edebiyatla ilişkisiniirdelemek ve başta mimarlar olmak üzere tasarıma ilgi duyan tüm okuyucular içinyepyeni algı kapıları açmak hedefiyle yayımlanan geliştirilmiş ve güncellenmiş3. baskısı çıktı.

 EdebiyattaMimarlık, mimarlık ve tasarımınbeslenme kaynaklarında sanatsal ve kültürel ağırlığın artmasının toplumunestetik algılarının gelişmesinde büyük rol oynayacağına ve bu izlek üzerindengiden mimar, iç mimar, peyzaj mimarı, kentplancısı ve endüstri ürünleri tasarımcılarının hayal güçlerini çok daha çarpıcı şekilde kullanabileceğineolan inançla hazırlandı.

 KitaptaTürk ve dünya edebiyatından seçilmiş, mimarlığa vurgu yapan 87 yapıt mimar,sanatçı, iletişimci, felsefeci ve akademisyenlerden oluşan 50 yetkin yazartarafından irdelendi. Önemli yazarların bu kitapları, yarattıkları mimarievrenle birlikte incelenirken mimarlığın hayal gücünü tetikleyen, insanı ütopikya da distopik düşüncelere sevk eden, estetik ve sanatsal beğeniyi yükselten,sosyolojik algılara, ekolojik sorunlara yaklaşımlar sunularak okuyucuların imgedünyasını varsıllaştırmak hedeflendi. 

 Edebiyatta Mimarlık seçkisi editörlerince hazırlanırken mimarlık ve edebiyatadair yetkin kültüre sahip çok sayıda akademisyen, yazar, edebiyatçı, sanatçı vefelsefeciden görüş alındı ve konuyla ilgili belli başlı yapıtlar seçildi. Dahasonra bu yapıtlar ikinci bir elemeye tabi tutularak yaklaşık 100 kadar eserinayrıntılı bir şekilde mercek altına alınmasına karar verildi ve eserler tematikolarak sınıflandırılarak belli bir sistematik dahilinde incelendi. Kitabıneditörleri Hikmet Temel Akarsu ve Nevnihal Erdoğan bu projeyigeliştirme ve yayına hazırlama gerekçelerini şöyle özetliyorlar:

 “...Bizler bu kitapları hazırlarken,mimarlık kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, mimarlık algı ve anlayışınıgeliştirmek; olabiliyorsa değiştirmek ve mimarlıkta yeni bir iklim yaratarakkentlerimizi ve yaşam alanlarımızı gitgide katlanılmaz hale getiren tekdüze‘mimari’ uygulamalardan kurtarmak ve yepyeni tasarımların kapılarını aralamakgibi kaygılar içinde olduk. Mimarların ve mimar adaylarının ruhsal, duygusal,kültürel dünyalarının varsıllaşmasını ve bunların yapıtlarına yansımasınıumduk.

...Biz asla ‘en güzelkitapları seçtik, en güzel yazıları yazdık ve en güzel seçkiyi yapıp önünüzekoyduk,’ demedik. ‘Bunu okursanız mimarlık kültürünüz tamamdır!’ demedik.Bilakis bunun bitimsiz bir yol olduğunu attığımız her adımda tekrarladık. ‘Hadigelin bu oyuna katılın, daha nitelikli mimarlar olalım, daha güzel mekânlarkurgulayalım ve hadi daha mutlu bir ülkenin insanları olalım,’ dedik. Bununemek, çalışma, bilgelik, kültür ve entelektüalizmle olabileceğine inandık ve buyolda yeni yeni projelere emek vermeye koyulduk. Kitabımızın harikulade ve mükemmel bir eser olduğunu asla iddiaetmediğimiz gibi bu tarz iddiaların işin ruhuna ve uygar dünyanın anlayışlarınada zıt, oldukça arkaik, 20. yüzyıl hoyratlıklarını anımsatan tatsız biregosantri olduğunu düşündük hep. Bunun neticesinde sadece son dönemedebiyatındaki mimarlığı mercek altına alan Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık ve ÇağdaşDünya Edebiyatında Mimarlıkadlarını taşıyan iki ciltlik serinin diğer kitaplarının çalışmalarına koyulduk.Durum böyle olunca, Edebiyatta Mimarlık’ta yer alan ve çağdaşlar arasında sayılması gerekenbazı yazarların eserlerini ÇağdaşTürk Edebiyatında Mimarlık’aaktardık. Klasikler arasında yer alacağı kesinleşmiş bazı yazarların eserlerineise dokunmamayı tercih ettik. Eleştiri almış birkaç yazıyı kitaptan çıkarıpbirkaçını da yeniden kaleme aldırdık. Bunun yanı sıra hep eksikliğinihissettiğimiz ve içimizde ukte kalmış bazı önemli yapıtlar hakkındaki kapsamlıincelemeleri de yeni basıma ekledik...

...Bizler mimarlık sanatına gönül vermiş yazarlar olaraksadece ülkemizde değil tüm dünyada yepyeni bir çevresel, kentsel, mimari algıyaerişmemiz gerektiğine ve bunu ancak ve ancak edebiyat ve sanatın sonsuz düşünceâleminden ilhamlar, düşünceler ve sentezler devşirerek yapabileceğimize inananinsanlarız. O yüzden bu alandaki tartışma ve çabaları çok önemsiyoruz.Dileğimiz kalbi mimarlık için çarpan herkesin bizi kıyasıya eleştirmesi ve butartışmalardan çok daha güçlü sentezler, ürünler çıkması; mimarlığın yaşamaktaolduğumuz inhitat döneminin bir an evvel nihayete ermesinin sağlanmasıdır...”

 YEM Yayın’ın “Mimarlık ve BeslenmeAlanları” dizisini oluşturan SinemadaMimarlık, EdebiyattaMimarlık, Çağdaş TürkEdebiyatında Mimarlık ve Çağdaş DünyaEdebiyatında Mimarlık kitaplarının birlikte okunması, hem tamamlayıcı olacağıhem de okuyucunun düşsel evrenini zenginleştireceği gerekçesiyle tavsiye edilir.

 

 KİTAPTA İNCELENEN ESERLER VEYAZARLARI

Mimarlığa Referans Veren Klasikler

İlyada, Odysseia– Homeros; Binbir Gece Masalları –Anonim; Decameron – Giovanni Boccaccio; İlahiKomedya – Dante; Sûrnâme– Vehbî; Notre-Dame’ın Kamburu; BeyazGeceler – Dostoyevski; Savaş ve Barış, AnnaKarenina – Tolstoy; Kırmızı ve Siyah –Stendhal; Robinson Crusoe – Daniel Defoe; BüyülüDağ – Thomas Mann; Ulysses– James Joyce; Şato – Franz Kafka

 Mimarlıktan İlham Alan / Mimarlığa İlham Veren Eserler

Gülün Adı – Umberto Eco; BenimAdım Kırmızı , Kara Kitap, Masumiyet Müzesi –Orhan Pamuk; Saatleri Ayarlama Enstitüsü –Ahmet Hamdi Tanpınar; Üç İstanbul – Mithat Cemal Kuntay; ArabaSevdası – Recaizâde Mahmut Ekrem; ÇöldeÇay (Esirgeyen Gökyüzü) – Paul Bowles; Yolda– Jack Kerouac; Açlık– Knut Hamsun; Finnegan Uyanması – James Joyce; HayatınKaynağı – Ayn Rand; Yüzyıllık Yalnızlık– Gabriel García Márquez; Mavi Sürgün– Halikarnas Balıkçısı; Tatar Çölü –Dino Buzzati; İskenderiye Dörtlüsü –Lawrence Durrell; Konstantinopolis Kapılarında –Hikmet Temel Akarsu; Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan; Güneşde Doğar – Ernest Hemingway; Duygu Yolculuğu– Laurence Sterne; Puslu Kıtalar Atlası –İhsan Oktay Anar; Taşlıtarladaki Ev – İlhami Bekir Tez

 Mimarlık Sosyolojisine Dair Eserler

Memleket Hikâyeleri –Refik Halit Karay; Kent ve Köpekler – Mario Vargas Llosa; AkçasazınAğaları – Yaşar Kemal; Muhteşem Gatsby –F. Scott Fitzgerald; Zorba – Nikos Kazancakis; BerciKristin Çöp Masalları – Latife Tekin; Ayaşlı ile Kiracıları –Memduh Şevket Esendal; Drina Köprüsü– İvo Andriç; Devlet Kuşu – Orhan Kemal; KiralıkKonak – Yakup Kadri Ka

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Benzer Ürünler