banner
Anılarla Son 50 Yılın Mimarlık ve Planlama Pratiği

Anılarla Son 50 Yılın Mimarlık ve Planlama Pratiği


45.00 TL


Prof.Dr. Ahmet Alkan’ın, serbest çalışanmimar-şehir plancısı, yönetici, yüklenici, öğretim üyesi, belediye başkan danışmanı,milletvekili, belediye başkan adayı, parti kurucusu vb. farklı kimliklerleyaşadığı, 50 yıla yaklaşan meslek hayatında muhatap veya şahit olduğuyanlışlıklara dikkat çektiği yeni kitabı YEM Yayın’dan çıktı.

 

Hayal kurmayı, mimar kimliğini besleyen en verimlikaynak olarak tanımlayan Prof.Dr. Ahmet Alkan, mimari proje üretmeyi hayatınanlamı olarak görüp hayatının her döneminde çizen ve fırsat buldukça da inşaeden uygulamacı bir meslek adamı; öğretmen… Ancak Ahmet Alkan, bu çalışmasında,yaptığı mimari projelerin veya kent ölçekli planlama çalışmalarının kronolojiksunumundan öte, 50 yıla yaklaşan meslek hayatında muhatap veya şahit olduğuyanlışlıklara dikkat çekerek şunları söylüyor:

“Bunların bilinmesi,tartışılması ve önlenmesi, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için olmazsaolmazlardan ilki ya da bizim onlara karşı görevimizdir...

Kamu yönetimini doğrudanilgilendiren, ahlak ve etik değerleri çerçevesine girmekle beraber, ancak etkinbir “hukuk devleti” normlarında tartışılıp çözülebilecek yaşanmışlıklarınönemli bir bölümünün muhataplarının hayatta olması, çoğunluğu iki kişi arasındageçen olayların belgelendirilmesinin imkânsızlığı, ortaya önemli hukukisorunları çıkarabilecekti. “Kamunun adil olmasının” ve teşebbüs hürriyetininbir ülkede olup olmamasının ne denli önemli sonuçlar doğurduğunu ortaya koyanbu olayların anlatılmaması ise, aynı çarpık ve haksız düzenin sürüp gitmesinegöz yummak demekti. Öyleyse ne yapmalıydım?

Bu sorunun cevabını, aynızamanda çalışmanın ana ekseninde olması gereken “çizdiklerimi” de dışlamadanşöyle verebildim: Bu çalışma, benim meslek hayatımdan önemli bulduğum “ders”niteliğinde anı ve olayları içermeliydi. Projenin boyutu önemli değildi. Bunuyaparken bir yandan çizdiklerime dair ipuçları vermiş bir yandan da bu süreceolumlu katkı sağlamış ve sürecin parçası olmuş dostlarımı hayırla yâd etmişolacaktım. Bu bölümlerde gerçek isimlerin kullanılması aynı zamanda birkadirşinaslıktı.

Benim için önemli gördüğümprojelerin başlangıç, projelendirme, sürdürme veya sonlandırma öykülerinipaylaşarak, meslektaşlarıma ve öğrencilerime meslekte bir kulvarın yolharitasını çizmeleri konusunda yardımcı olabileceğimi düşündüm. Eskiler,“Denenmişi denemek aptallıktır” der. Ya da “Müslüman aynı yılan deliğinden ikidefa sokulmaz…” Eğrisiyle doğrusuyla yaşanmışlıkları önceleyen bu bölümlerde degerçek isimlerin verilmesinde sorun yoktu.

Belgelendirilmesi, arşivkayıtlarına dayandırılabilecek olaylarda isimlendirmeden fakat olay-yer-zamanüçgeninde çıkarsamalar yapılabilecek olayları da kayda almakta sakıncagörmedim. Hatta bu çalışmanın ortaya çıkmasının öncelikli amaçlarından biri, butür olayları kayda geçirmek olmalıydı.

İki kişi arasında geçen vemuhakkak anlatmam gerektiğine inandığım az sayıda olayda ise, gerçek isimlerikullanmamaya ve mümkün mertebe olay-yer-zaman analizinden de isimleri tespiteimkân vermeyecek, masum (!) ya da zorunlu çarpıtmalara giderek, genç kuşaklarınkarşılaşabilecekleri kimi örnekleri de yazmayı konumumun bana yüklediği birsorumluluk olarak görüp kabul ettim.

Umarım benden sonra gelendeğerli meslektaşlarıma ve bütün insanlara, bedelleri oldukça ağır ödenmiş budeneyimlerin küçük de olsa olumlu katkıları olur. Bu benim için hayatıma anlamkatacak en büyük bahtiyarlık vesilesi olacaktır.”

 

 

İÇİNDEKİLER

009        Önsöz

013        Sunuş

YolunBaşında Bir Genç Adam

021        İlk Proje

022        X Kalfa; Dersimiz Güven

024        Osmanbey’de Bir Büro

026        Gerçek Bir Mimarlık Ofisi

029        Dönüş

032        Yeni Bir Kulvar

AkademikHayat ve...

038        775 Sayılı Kanun ve KooperatiflerDönemi

042        Dört Saatte Uygulama Projesi (!)

044        Kendine Ev Yapmak ya da Baba Evi

046            Baba Evi ileEşzamanlı Dayı Evi

048        Darbe ve Hastalıklar Yılı

051        Ben de Kooperatif Üyesiyim

055        Yeni Dönem

056            Döner Sermayedeİlk Deneyim

058        Dışa Açılmanın Yansımaları

062        Üçler Planlama-İnşaat Kuruluyor

066        Yol Ayrımındaki Adam

068        Akademik Hayata Devam

Yoğunlukve Yorgunluk Dönemi

073        OBA Proje

074        SS Hayat Konut Yapı Kooperatifi

079        Konya Defterdarlık Binası

085            İhale Süreci ya daKorktuğunuz…

086            Yapım Aşaması

091        Büyük Buğday Pazarı

095        Karasal Adamın Deniz Macerası

100            Serik / TatilKöyleri

YetkiKullanımında Sorunlar Büyüyor

105        Yetki Kullanımı Amacından Sapıyor

106        İlk Örnek Konya’dan

110            Çevrekent Serüveni

118        Ankara Deneyimi

119            Yaşamkent

125            Yeni SermayeSınıfının Gözdesi

127            Yaşamkent Arazisi

129            Beytepe Projesi

134        Konya-Safir İnşaat Dönemi

135            Yeşilköy veÇamlıca Konut Yapı Kooperatifleri

138            Başarı ÖyküsününSonu

ÜniversiteYerleşkeleri

143        Krizin Ayak Seslerinde Mimarlıkya da… 

144        Burdur Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi

144            Balayı

146            Göle Nazır KampüsHayali

152            Her Dekanın BirFakültesi Vardır!

156            Burdur İkinciPerde: MAKÜ Camii

162        Ardahan Üniversitesi

162            Yer Seçimi

166            Planlama Süreci

170            Mimar Rektör YineKarşımızda

173        Gümüşhane Üniversitesi

174            Keçi YolundaFakülteler!

175            Beklenen Son

177        Konya Üniversitesi

SonDönem

185        Dilovası Küçük Sanayi Sitesi

185            Eski Dost…

187            …Yeni Proje

193            Tablo Değişiyor

199        YEBAM-YEBAV

200            İki Kafadar Mimar

206        Kentin Hayalleri / BenimHayallerim

208        Mevlânâ ve Şems 

208            Plato ve TurizmŞehri Olarak 13. Yüzyıl Konyası

209            Yeniden Mevlânâ

210            Tuhaf Bir Sözleşme

211            Çekirdek Kadro

212            Yer Seçimi

214            Uzlaşılan İlkeler

215            PlanlamaÇalışmaları

221        SonSöz

 

 

AHMET ALKAN

1954 Konya, Ahırlı doğumlu. Yüksek mimar ve kentplancısı. Bilim ve siyaset insanı. Aynı zamanda, mimari proje üretmeyi hayatınanlamı olarak görüp her döneminde çizen ve fırsat buldukça da inşa edenuygulamacı bir meslek adamı. 1978 yılında başladığı akademik hayatında çoksayıda bildiri ve makale yayımlamış, seminer ve konferanslara katılımının yanısıra düzenlediği ulusal ve uluslararası sempozyumlar ve yayıma hazırladığıdergi (ICONARP) ile kuruluşuna öncülük ettiği ve kurucu dekanlığını yaptığı(2012-2018) Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kurumsal kimliğekavuşturmak, hayatının önemli amaçları arasında yer almıştır.  Hayal kurmayımimar kimliğini besleyen en verimli kaynak olarak gören Ahmet Alkan, şiir veedebiyatla da meşgul olmaktan geri durmamıştır.

Yazarın diğer kitapları:

Tarihi Çevre Düzenlemeİlkeleri

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi