banner
20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı

20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı

 • Ürün Kodu: 9786257008136
 • Stok Durumu: Stokta var
 • Değerlendirme: 0 Yorum
 • Barkod 9786257008136
  Basım Tarihi Ekim 2020
  Boyut 16x23 cm
  Dil
  ISBN 9786257008136
  Kapak Karton Kapak
  Sayfa Sayısı 307
  Yayınevi YEM Yayın
  Yazar Doğan Hasol

120.00 TL


 Doğan Hasol’un, 20. yüzyıl boyunca Türkiye’de üretilen mimarlık envanterini dönemlere göre ayırarak ortaya koyduğu kitabının gözden geçirilmiş 3. baskısı YEM Yayın’dan çıktı.

 20. yüzyıl dünyanın pek çok ülkesi için olduğu gibi, Türkiye için de toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda değişimler, dönüşümler; özellikle de bilim, teknoloji ve sanat yolunda atılımlar çağı olmuştur. Yaşanan bu hızlı gelişmelerin yansıması ülkemiz mimarlığında da görülmüştür. 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı'nda Doğan Hasol, ülkemiz mimarlığının bu değişim ve gelişim sürecini, aşağıdaki başlıklar altında yer verilen 150'ye yakın mimarın 190 yapısıyla örnekleyerek kronolojik sırayla anlatıyor.

- 20. Yüzyıla Doğru ve 20. Yüzyıl Başı Türkiye Mimarlığı

- Birinci Ulusalcı Mimarlık Akımı

- Genç Cumhuriyet'in Konuğu Yabancı Mimarlar

- 1930'larda Çağa Uygun Anlayış: Modern Mimarlık Arayışı

- 1940'lar... Milli Mimari ya da İkinci Ulusalcı Mimarlık

- 1950'ler... Modernizm/Uluslararası Üslup

- 1960'lar, 1970'ler… Tekdüzeliğe Karşı Arayışlar

- 1980-2000 Arası/Küreselleşme ve Neoliberalizm Etkileri

Doğan Hasol'un, hazırlığı yıllar süren bir çalışmanın ürünü olan ve Cumhuriyet öncesi dönemi de içine alarak tüm 20. yüzyılı kapsayan kitaba ilişkin görüşleri şöyle:

“Bu kitap bir antoloji değildir. Sunulan yapılar, mimari değerlerinin yanısıra dönemleri ve mimari anlayışları yansıtabilecek şekilde belirlenmiştir... Ülkenin yüz yıllık mimarlık birikimini yorumlayarak gözler önüne sermeye başlamak ancak bir sayım-dökümle (envanter) olabilecekti. Bu süreç, kendi birikimimize, elimiz altındaki arşiv olanaklarına, yılların belge ve bilgi birikimine karşın yine de kolay olmadı ve uzunca bir zamana yayıldı. Değerlendirmeyi yapılar üzerinden kronolojik bir sistemle dönemler halinde belirlemek doğru görünüyordu; ülkedeki gelişim süreçleri de buna olanak veriyordu. Ancak mimarlığı etkileyen faktörleri, ekonomik, toplumsal, siyasal süreçleri kesin dönemlere bölünmüş şekilde kalıplamak kolay olmadı. Bunlara paralel olarak yapıların mimarlık anlayışı ve tarzı için de dönemler arasında girişimler, kaymalar olması kaçınılmazdı. Üstelik mimarlıkta yatırım kararı, projelendirme süreci ve yapım evresinin, ülkemizdeki pek çok örnekte görüldüğü gibi, bazen uzun yıllara yayılması söz konusu olabiliyordu. 

Kitabın hazırlanmasına ilişkin olarak şunu hemen eklemeliyim: 1900-2000 yılları arasında üretilmiş, örnek oluşturabilecek değerli yapıtların tümünün kitapta verilenlerden ibaret olmadığını, sunulanlar dışında da pek çok örnek olabileceğini belirtelim. Verilen örnekler, kendi kişisel çabamızın yanı sıra daha çok büyük kentlerdeki kolay ulaşılabilir ve mimari yayınlarda yer almış, birçoğu ödüllü yapıtlardan derlenmiştir. Yapıların seçiminde akımlar ve dönemler hakkında daha kolay fikir verebilecek yapıtların seçilmesi gözetildi. Bir noktayı daha belirtmekte yarar var: Çevresiyle barışık olmayan birçok yapı da bazı iyi mimari niteliklerine karşın, bulundukları yere ait olmadıkları gerekçesiyle seçki dışı bırakılmıştır.  

Bu kitap, son zamanlarda çok rastlanan, ‘Türkiye'de mimarlık var mı ki?' söylemine karşı, varlığın kanıtlanması ve belgeleme bakımından da ciddi bir yer tutacaktır...

Kitabın, son zamanlarda çok rastlanan, “Türkiye'de mimarlık var mı ki?” şeklindeki söyleme karşı, varlığın kanıtlanması ve belgeleme bakımından ciddi bir yeri olacağını düşünüyorum. O söylem biraz haklı, çokça haksızdır. Geçmiş pek çok dönemde olduğu gibi, 20. yüzyılda da ülkemizde hiç kuşkusuz çok iyi mimarlık ürünleri ortaya konabilmiştir. Ne var ki, bir yandan toplumumuzun eğitim, görgü ve kültür düzeyi bunları değerlendirmenin uzağındadır, bir yandan da iyi örnekler yoğun gecekondulaşma, kaçak yapılaşma ve plansızlık kargaşası içinde görünmez hale gelmiştir. Başka bir nokta da toplumda ve siyasal yöneticilerimizde, değerlendirmenin yanı sıra mimari değerleri koruma konusundaki bilinç eksikliğidir. Bilimsel yöntemlere, planlamaya ve mimarlığa inanmayan, yalnızca kendi görgü, beğeni ve bilgilerinin mimari yapıtları değerlendirmede ölçüt olabileceğini sanan kent ve ülke yöneticilerinin tutumları nedeniyle nice değerler yitirilmiştir. O nedenle, kitapta da örnekleri görülebileceği gibi, 20. yüzyıla ilişkin birçok yapıt ne yazık ki yıkılarak yok edilebilmiştir…" 

İÇİNDEKİLER

DÜNYADA 20. YÜZYIL... DÜŞLER-GERÇEKLER...

20. YÜZYILA DOĞRU VE 20. YÜZYIL BAŞI TÜRKİYE MİMARLIĞI

 

BİRİNCİ ULUSALCI MİMARLIK AKIMI

Defter-i Hakani BinasıVedat Bey (Tek)

Posta ve Telgraf Nezareti BinasıVedat Bey (Tek)

Mimar Vedat (Tek) EviVedat Bey (Tek)

Haydarpaşa Vapur İskelesiVedat Bey (Tek)

Birinci TBMM BinasıHafi Bey          

İkinci TBMM Binası (Eski Halk Fırkası Mahfeli)Vedat Bey (Tek)

Harikzedegân (Tayyare) ApartmanlarıKemaleddin Bey

IV. Vakıf HanıKemaleddin Bey

Maliye Vekâleti Binası; Yahya Ahmet

Gazi ve Latife OkullarıMukbil Kemal Bey (Taş)

Osmanlı BankasıGiulio Mongeri

İnhisarlar (Tekel) BaşmüdürlüğüGiulio Mongeri

Ankara Vakıf Oteli (Ankara Palas)Önce Vedat Bey (Tek), sonra Kemaleddin Bey

Ziraat BankasıGiulio Mongeri

Etnografya MüzesiArif Hikmet Bey (Koyunoğlu)

Eski Hariciye VekâletiArif Hikmet Bey (Koyunoğlu)

Türk Ocağı MerkeziArif Hikmet Bey (Koyunoğlu)

İkinci Vakıf ApartmanıKemaleddin Bey        

İzmir Türk OcağıNecmettin Emre

Elhamra Sineması (Milli Sinema) ve Milli Kütüphane; Tahsin Sermet, Muallim Mehmet Galip, Fescizade İbrahim Galip

GENÇ CUMHURİYET’İN KONUĞU YABANCI MİMARLAR

Sıhhiye VekâletiTheodor Jost

Dîvân-ı Muhasebât (Sayıştay)Ernst Egli

Musiki Muallim MektebiErnst Egli

İsmet Paşa Kız EnstitüsüErnst Egli

Erkân-ı Harbiye Reisliği DairesiClemens Holzmeister

Merkez BankasıClemens Holzmeister

Çankaya Köşkü (Pembe Köşk)Clemens Holzmeister

Güven(lik) AnıtıClemens Holzmeister, Anton Hanak, Josef Thorak

Tekel Likör FabrikasıRobert Mallet-Stevens

Ragıp Devres VillasıErnst Egli           

T. Emlak ve Eytam BankasıClemens Holzmeister

Sümerbank Genel Müdürlük BinasıMartin Elsaesser

THK ve Türkkuşu MektebiErnst Egli

Türkiye Büyük Millet MeclisiClemens Holzmeister

Taut EviBruno Taut

Dil ve Tarih Coğrafya FakültesiBruno Taut

1930’LARDA ÇAĞA UYGUN ANLAYIŞ: MODERN MİMARLIK ARAYIŞI

Budapeşte Sergisi Türkiye Pavyonu; Sedad Hakkı (Eldem)

Kurukahveci Mehmet Efendi TicarethanesiZühtü (Başar)

Hariciye KöşküSeyfi Arkan

Florya Deniz KöşküSeyfi Arkan

Ankara SergieviŞevki Balmumcu

Makbule Atadan Köşkü (Camlı Köşk)Seyfi Arkan

Belediyeler Bankası (İller Bankası)Seyfi Arkan

Gümrükler ve İnhisarlar Vekâleti BinasıSedad Hakkı Eldem

Ankara GarıŞekip Akalın

Ankara Gar GazinosuŞekip Akalın

Üçler Apartmanı; Seyfi Arkan

Tüten ApartmanıAdil Denktaş

İstanbul Üniversitesi ObservatoryumuArif Hikmet Holtay     

Galata (Karaköy) Yolcu SalonuRebii Gorbon, Georges Debbes

Fethi Okyar EviSedad Hakkı Eldem

Ayaşlı YalısıSedad Hakkı Eldem

Taksim Belediye GazinosuRükneddin Güney

Kadıköy HalkeviRükneddin Güney

İnönü EviRükneddin Güney

Dr. Belen EviMaruf Önal

1940’LAR... MİLLİ MİMARİ YA DA İKİNCİ ULUSALCI MİMARLIK

New York Dünya Sergisi Türkiye PavyonuSedad Hakkı Eldem

AnıtkabirEmin Onat, Orhan Arda

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat FakültesiSedad Hakkı Eldem, Emin Onat

Ankara Üniversitesi Fen FakültesiEmin Onat, Sedad Hakkı Eldem

Saraçoğlu MahallesiPaul Bonatz

Ankara Opera BinasıPaul Bonatz

İstanbul Radyoeviİsmail Utkular, Doğan Erginbaş, Ömer Günay

Çanakkale Şehitleri AnıtıFeridun Kip, Doğan Erginbaş, İsmail Utkular

İstanbul Açıkhava TiyatrosuNihat Yücel, Nahit Uysal

İstanbul Spor ve Sergi SarayıPaolo Vietti-Violi, Şinasi Şahingiray, Fazıl Aysu

Bursa Vali KonağıEmin Onat

Cenap And EviEmin Onat

Taşlık Şark KahvesiSedad Hakkı Eldem

Nuri Çapa YalısıH. Kemali Söylemezoğlu

1950’LER... MODERNİZM / ULUSLARARASI ÜSLUP

İstanbul Adliye SarayıSedad Hakkı Eldem, Emin Onat

İstanbul Belediye SarayıNevzat Erol

İstanbul Hilton OteliSOM, Sedad Hakkı Eldem

Balıkesir Kervansaray OteliMuhteşem Giray, Affan Kırımlı

Rıza Derviş VillasıSedad Hakkı Eldem

Anadolu Kulübü          Turgut Cansever, Abdurrahman Hancı

4. Levent MahallesiKemal Ahmet Arû, Rebii Gorbon

Ataköy 1. KısımLuigi Piccinato, Ertuğrul Menteşe ve Emlak Kredi Bankası Proje Grubu

Sakarya Hükümet KonağıEnis Kortan, Nişan Yaubyan, Avyerinos Andonyadis, Harutyun Vapurciyan

Natuk Birkan ApartmanlarıHaluk Baysal, Melih Birsel

Brüksel Dünya Sergisi Türkiye Pavyonu; Muhlis Türkmen, Utarit İzgi, Hamdi Şensoy, İlhan Türegün

Karatepe Açıkhava MüzesiTurgut Cansever

Tekel Genel Müdürlüğüİlhan Tayman

Karayolları Genel Müdürlüğü Yarışması; Haluk Baysal, Melih Birsel, Radi Birol, Sedat Gürel, Abdurrahman Hancı, Maruf Önal, Suha Toner, Faruk Sırmalı

 

1960’LAR, 1970’LER... TEKDÜZELİĞE KARŞI ARAYIŞLAR

İstanbul Manifaturacılar ÇarşısıDoğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler

ODTÜ Mimarlık FakültesiAltuğ Çinici, Behruz Çinici

Dumlupınar AnıtıLevent Aksüt, Yaşar Marulyalı

DSİ Genel Müdürlüğü; Enver Tokay, Behruz Çinici, Teoman Doruk

Kızılay Emek GökdeleniEnver Tokay

Büyük Efes OteliPaul Bonatz, Fatin Uran

Türker EviŞevki Vanlı, Doruk Pamir

Bursa Merkez BankasıŞevki Vanlı, Ersen Gömleksizoğlu

Türk Tarih KurumuTurgut Cansever, Ertur Yener

Hukukçular SitesiHaluk Baysal, Melih Birsel

Sudalı EviMuzaffer Sudalı

Şemsettin Sirer YalısıSedad Hakkı Eldem

Büyük Ankara OteliMarc Saugey, Yüksel Okan

MSB Tandoğan Öğrenci YurduŞevki Vanlı, Ersen Gömleksizoğlu, Şafak Eren

Arçelik Çayırova FabrikasıAydın Boysan

İstanbul Atatürk Kültür MerkeziHayati Tabanlıoğlu yönetiminde Bayındırlık Bakanlığı Müstakil Fen Heyeti Bürosu

Stad Oteli; Doğan Tekeli, Sami Sisa, M. Hepgüler

Ece ApartmanıUğur Eken

İstanbul ReklamGünay Çilingiroğlu, Muhlis Tunca

Vakko FabrikasıHaluk Baysal

İstanbul Ticaret OdasıOrhan Şahinler

SSK Zeyrek TesisleriSedad Hakkı Eldem

Özkanlar Evi (Gemi Ev) Danyal Tevfik Çiper

Çankaya’da ApartmanVedat Özsan

Ankara Opera Kavşağı KöprüsüPier Luigi Nervi

Boğaziçi KöprüsüFreeman, Fox and Partners

İzmir Atatürk StadyumuHarbi Hotan

İzmir Büyükşehir Belediye BinasıÖzdemir Arnas, Altan Akı, Erhan Demirok

Gürel Ailesi Yazlık EvleriSedat Gürel

Yeşilköy Toplu Konut SitesiHaluk Baysal, Melih Birsel

Bayramoğlu Apartman YalısıSedad Hakkı Eldem

Atatürk KitaplığıSedad Hakkı Eldem

Tercüman Gazetesi BinasıGünay Çilingiroğlu, Muhlis Tunca

Taşkışla Konferans Salonu; Nezih Eldem

Taksim Vakıflar (Sheraton) Oteli; AHE Mimarlık Bürosu (K.A. Arû, M.A. Handan, H. Suher, Y. Emiroğlu, A. Erol, T. Aydın)

Ankara İş Kulesi; Ayhan Böke, Yılmaz Sargın

Kangotan EviCengiz Bektaş

Türk Dil KurumuCengiz Bektaş

Lassa FabrikasıDoğan Tekeli, Sami Sisa

Terasevler ve Sosyal TesisleriHamdi Şensoy

Club Med Kuşadası Tatil KöyüBilinmiyor

Aktur Tatil SitesiMehmet Çubuk, Ersen Gürsel, Nihat G

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi