banner
Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR 

 • 1.1. SATICI: 
  Ünvanı: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETME 
  Adresi: Kemankeş Karamustafa Paşa, Mahallesi, Kemankeş Cd. No:31 Kat: 4, 34425 Beyoğlu/İstanbul
  Telefon: (212) 212 244 86 87
  E-posta:  destek@mivkitabevi.com
 • 1.2. ALICI: 
  Adı/soyadı/Ünvanı:
  Adresi :
  Telefon:  
  Email: 

(BİLGİLER SİPARİŞ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞİRKEN TAMAMLANACAKTIR.)

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.mivkitabevi.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünün/ürünlerin alımına ilişkin sözkonusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine dair, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve kanun hükümleri altına alınması oluşturmaktadır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Ürünlerin İsmi ve Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir. 

Ürün Adı 
Adet
Satış Bedeli(KDV dahil toplam) 
Ürün Toplamı
Kargo / Gönderim Bedeli
Toplam
TABLO İÇERİĞİ SİPARİŞ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞİRKEN TAMAMLANACAKTIR.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 

 • 4.1- ALICI, https://mivkitabevi.com internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan Madde 3’te belirtilen esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün veya ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satınalmaya ilişkin onayı verdiğini beyan eder. 
 • 4.2- Sözleşme konusu belirtilen “Madde 3” içerisinde bulunan ürün veya ürünleri, ALICI’nın 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile anlaşmalı taşıyıcı şirketi aracılığı ile, ALICI’nın belirttiği adrese belirtilen kişi/kuruluşa elden teslim edilecektir. Teslim sırasında ALICI tarafında teslim edilecek kişi veya kuruluşta teslim edecek yetkili kişi bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Ürünün taşıma şirketinde beklemesinden dolayı oluşan her türlü zarar veya paketin taşıma şirketinden SATICI’ya iade edilmesi ile oluşan tüm giderler ALICI’ya aittir. 
 • 4.3- Sözleşme konusu belirtilen Madde 3 içerisinde bulunan ürünlerin ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslim alınmamasından veya teslimi kabul etmemesinden https://mivkitabevi.com sorumlu tutulamaz. Teslim sırasında ürünün belirtilen ürünle eşliği ve ayıplı ürün olup olmadığı kontrol edilir. Yaşanan herhangi bir sorunda taşıyıcı şirket görevlisi ile tutanak tutularak ürün veya ürünler SATICI’ya iade edilir. 
 • 4.4- SATICI, sözleşme konusu geçen “Madde 3 içerisinde” belirtilen ürün veya ürünlerin ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile birlikte teslim edilmesinden ALICI’ya karşı sorumludur. 
 • 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih edeceği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya banka ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim koşulu tamamen ortadan kalkar. 
 • 4.6- ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce, haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşundan ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde, ALICI’nın SATICI’ya geri gönderim bedeli ALICI’ya ait olmak üzere, ürün veya ürünleri SATICI’ya göndermesi zorunludur.

  4.7- SATICI nakliyeyi engelleyen durumlarda “hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü vb.” veya gönderim sorumluluğunu yerine kısmen veya tamamen getirememesi nedeni ile sözleşme konusu ürünü teslim süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinde eline ulaşmayan ürünlerin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın kısmi gönderim yapılmamış siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI’nın ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Kısmi gönderim yapılmış ürünlerin dışındaki gönderilemeyen ürünler ALICI’nın uygun gördüğü şekilde nakten ve defaten ödenir.

  4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı çıkması halinde garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması veya değişimi için SATICI’ya gönderilebilir. Bu takdirde taşıma giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 • 5.1-ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde 27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne istinaden cayma hakkını kullanabilir.
 • 5.2– Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, Ürün Faturası, asıl nüshanın altında yer alan mivkitabevi.com Ürün İade Formunu doldurarak, paketi açmadan SATICI’nın adresine göndermelidir.
 • 5.3– Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.
 • 5.4– Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’nın müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması gerekmektedir. 385 sayılı vergi usul kanunun genel tebliğ gereğince tarafımıza fatura bilgilerinin eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir, bu işlemi takiben ürün ile faturanın aslının tarafımıza iade edilmesi zorunludur. Faturanın altında bulunan alanların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Fatura aslının ALICI tarafından gönderilmemesi durumunda ürün KDV’si ve yasal kesintiler ALICI’ya iade edilmez.
 • 5.5- SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kulladığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa ürünün ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün veya ürünlerin taşıma ücreti SATICI tarafından karşılanır ve SATICI’nın belirttiği gönderim şekli ile ürünlerin taşıması gerçekleştirilir. 

MADDE 6- CAYMA HAKKI İSTİSNALARI

Mesafeli Satış Yönetmeliği 15. Maddesi’ne istinaden taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıda belirtilen ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

 • 6.1- Orijinal Mivkitabevi paketinin açılmış olması. Paketin açılmış olması ALICI’nın cayma hakkından feragat ettiği anlamına gelmektedir.

  Ürün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • 6.2- Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • 6.3- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması için ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ürünün tekrar satılabilir niteliğini kaybetmesi halinde cayma hakkı kullanılmaz. 
 • 6.4-ALICI’nın, yönetmeliğin yukarıdaki çerçevesine istinaden zikredilen ürünlerden sadece bir tanesini bile barındıran teslimatlarda, kargo paketinin açılmış olması cayma hakkının geçersizliğini tesis edeceğinden, orijinal kargo paketini fatura ile birlikte en geç 14-gün içinde SATICI’ya iade etmelidir.

MADDE 7- İTHAL ÜRÜN SİPARİŞLERİ

 • 7.1- Özel istek üzerine SATICI’dan temin edilmesi talep edilen ithal ürünlerin temin süreleri farklılık göstermesi sebebi ile SATICI’nın ALICI’ya bilgilendirme yapması ve ALICI’nın onaylaması durumunda satış siparişi oluşturulur. 
 • 7.2- ALICI’nın özel isteği üzerine sipariş verilen ithal ürünlerin tekrar satılabilir niteliği belirli olmadığı için SATICI’nın siparişten oluşacak zararı nedeni ile sipariş sonrasında ALICI tarafından iptal edilmesi veya cayma hakkı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.
 • 7.3- ALICI, ürünü teslim aldığında ayıplı ürün olduğunu tespit eder ise fatura bilgileri ile 14(ondört) gün içerisinde SATICI adres bilgilerine iade edebilir. SATICI, ayıplı ürünün iadesi ulaşmasına takiben ALICI’ya 14 (ondört) gün içerisinde ürün veya ürünlerin bedelini öder. 
 • 7.4- ALICI her türlü şikayet ve taleplerini yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgilerine iletebilir. 
 • 7.5- ALICI aldığı ürün veya ürünlerle ilgili şikayetlerini bağlı bulunduğu ikametgahtaki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir, bulunmayan yerlerde Asliye Ticaret Mahkemeleri geçerlidir.

İşbu 8 maddelik sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup belirtilen tarihte kabul edilip, teyit edilmiştir ve 28 kasım 2013 tarih 28835 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6502 nolu Tüketicinin Korunması hakkında kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

SATICI 

ALICI

Tarih :